Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logo for the website Logo for the website

Allmänfarlig och smittspårningspliktig sjukdom

Infektion med Humant lymfotropt virus (HTLV) är oftast asymtomatisk. Efter mycket lång inkubationstid (20-30 år) kan infektionen hos vissa leda till speciella hematologiska och neurologiska tillstånd. Diagnosen ställs med påvisande av HTLV-specifika antikroppar, inklusive konfirmerande test. Smitta kan ske via samlag, bröstmjölk och via blod (exempelvis injektionsverktyg) och vävnad.

Behandlande läkares ansvar

Medicinskt omhändertagande

Ge patienten information om HTLV, inklusive hur det smittar - se smittskyddsblad för läkare. Kontakt med infektionsklinik rekommenderas.

Förhållningsregler

Ges muntligt och skriftligt, se smittskyddsblad till patienter.

Smittspårning

Innebär att ta HTLV-prov på fast(a) partner(s), modern och ibland barn, samt eventuella sprutdelningskontakter. Se smittskyddsblad för läkare.

Anmälan

Klinisk smittskyddsanmälan görs i SmiNet.

SmiNet, elektronisk anmälan av smittsamma sjukdomar enligt smittskyddslagen

Kostnadsfrihet

Provtagning, vård och eventuell behandling för HTLV ska vara kostnadsfria för patienten (allmänfarlig sjukdom).

Did the content help you?

Last updated: Wednesday, March 24, 2021