Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebo county Region Örebo county
Search

Anmälan till smittskyddsläkare

Behandlande läkare har skyldighet att anmäla smittsamma sjukdomar enligt smittskyddslagen. Anmälan är diagnosspecifik med obligatoriska fält och ska innehålla epidemiologiska uppgifter.

SmiNet, inloggning

Via internet: https://sminet3-prod.sminet.se/

Via Sjunet: https://sminet3-prod.sminet.sjunet.org/
Sjunet är ett kommunikationsnätverk inom regioner, kommuner och privata vårdgivare. Inloggning via SjuNet ger en ökad säkerhet.

SmiNet är öppet för anmälningar alla dagar dygnet runt, förutom varje tisdag då systemet stängs kl. 7.45 - 8.00 för systemuppdatering.

På SmiNet:s hemsida finns användarmanual och länkar till ev. pappersanmälningar av smittsamma sjukdomar.

Lista över anmälningspliktiga sjukdomar, Folkhälsomyndighetens webbplats

Paragrafanmälningar
Behandlande läkare kan anmäla att en person

 • inte inställt sig för undersökning
 • inte kunnat identifieras eller kontaktas
 • inte följt eller inte kommer att följa sina förhållningsregler
 • inte följer erbjuden medicinsk behandling och detta innebär en smittrisk.

Paragrafanmälan kan göras via SmiNet med SITHS-inloggning. Möjligheten att göra anmälan via papper för övriga.

 • Inloggning görs i första hand med SITHS-kort av säkerhetsskäl
  – detta gäller även digitala vårdgivare.

 • Användaruppgifter och kontaktinformation till vårdenhet hämtas via HSA-katalogen
 • Elektronisk paragrafanmälan kan endast göras med SITHS-kort 

Om du saknar SITHS-kort

 • Vänd dig till din lokala SITHS-organisation/eTjänstekortsförvaltning
  – Fråga om det finns möjlighet att beställa SITHS-kort.
 • Inloggning med gruppkonto görs i andra hand
  – Nya inloggningsuppgifter behövs. Kontakta Smittskydd Örebro vid behov.

Privata vårdgivare

 • Även privata vårdgivare kan ansöka om SITHS-kort. Läs mer på www.inera.se

Digitala vårdgivare

 • Om ni inte har möjlighet att skaffa SITHS-kort ansöker ni som organisation om ett gruppkonto i SmiNet för hela Sverige.
 • Ansök om gruppkonto görs hos den region där den digitala vårdgivaren har sin organisatoriska hemvist.
 • Välj vilket smittskydd som du ska skicka din anmälan till när du fyller in anmälningsformuläret.

Den 6 september ersattes SmiNet av en ny systemversion.

Nyheter i det nya systemet;

 • Klinisk anmälan görs via ett webbformulär (inga installationer behövs).
 • SmiNet fungerar på internet och Sjunet.
 • Utvecklat i första hand för dator och rekommenderad webbläsare Google Chrome.
  (Edge fungerar också).
 • Inloggnining sker i första hand med SITHS-kort. BankID och Freja eID+ används inte längre.
 • Paragrafanmälan kan göras via SmiNet (endast SITHS-kort). För övriga finns möjligheten
  att göra anmälan via papper kvar.
 • Den nya versionen har en omarbetad layout.

Vid frågor

 • Kontakta Smittskydd Örebro
 • Ta del av information om SmiNet på folkhalsomyndigheten.se/sminet
 • Kontakta din lokala HSA- och SITHS-organisation
  – Om du inte vet vem som är din lokala HSA-administratör kan du till exempel söka efter information om HSA på ert intranät eller kontakta er it-avdelning

Anmälan av byte av behandlande läkare

Blankett för byte av behandlande läkare

Med denna blankett anmäls byte av behandlande läkare, meddelande om provtagning hos en annan läkare än den som uppmanat till provtagning vid smittspårning och när Smittskyddsläkaren överlämnar smittspårningsansvaret till någon annan läkare eller hälso- och sjukvårdspersonal.

Did the content help you?

Last updated: Monday, December 4, 2023