Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logo for the website Logo for the website

Smittor i förskolan och skolan

Här samlar vi information och riktlinjer om smittor i förskolan och skolan.

Covid-19

För information om förebyggande åtgärder, information och allmänna råd se "Information till förskola, skola, covid-19"

Did the content help you?

Last updated: Monday, October 11, 2021