Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebo county Region Örebo county
Search

Månadsrapporterna innehåller antal fall av covid-19 i Örebro län per vecka, åldersgrupp, kön och kommundel. Antal fall inom sjukvård och omsorg under pandemin. Rapporteringen avslutades maj 2023.

Covidrapport vecka 52, 2022 (pdf, 987kB)
Covidrapport vecka 51, 2022 (pdf, 998kB)
Covidrapport vecka 50, 2022 (pdf, 965kB)
Covidrapport vecka 49, 2022 (pdf, 961kB)
Covidrapport vecka 48, 2022 (pdf, 1010kB)
Covidrapport vecka 47, 2022 (pdf, 993kB)
Covidrapport vecka 46, 2022 (pdf, 1006kB)
Covidrapport vecka 45, 2022 (pdf, 981kB)
Covidrapport vecka 44, 2022 (pdf, 982kB)
Covidrapport vecka 43, 2022 (pdf, 1007kB)
Covidrapport vecka 42, 2022 (pdf, 984kB)
Covidrapport vecka 41, 2022 (pdf, 962kB)
Covidrapport vecka 40, 2022 (pdf, 982kB)
Covidrapport vecka 39, 2022 (pdf, 980kB)
Covidrapport vecka 38, 2022 (pdf, 981kB)
Covidrapport vecka 37, 2022 (pdf, 978kB)
Covidrapport vecka 36, 2022 (pdf, 981kB)
Covidrapport vecka 35, 2022 (pdf, 977kB)
Covidrapport vecka 34, 2022 (pdf, 1006kB)
Covidrapport vecka 33, 2022 (pdf, 1009kB)
Covidrapport vecka 32, 2022 (pdf, 1048kB)
Covidrapport vecka 31, 2022 (pdf, 1020kB)
Covidrapport vecka 30, 2022 (pdf, 976kB)
Covidrapport vecka 29, 2022 (pdf, 976kB)
Covidrapport vecka 28, 2022 (pdf, 961kB)
Covidrapport vecka 27, 2022 (pdf, 955kB)
Covidrapport vecka 26, 2022 (pdf, 971kB)
Covidrapport vecka 25, 2022 (pdf, 945kB)
Covidrapport vecka 24, 2022 (pdf, 968kB)
Covidrapport vecka 23, 2022 (pdf, 991kB)
Covidrapport vecka 22, 2022 (pdf, 1003kB)
Covidrapport vecka 21, 2022 (pdf, 987kB)
Covidrapport vecka 20, 2022 (pdf, 971kB)
Covidrapport vecka 19, 2022 (pdf, 974kB)
Covidrapport vecka 18, 2022 (pdf, 994kB)
Covidrapport vecka 17, 2022 (pdf, 984kB)
Covidrapport vecka 16, 2022 (pdf, 501kB)
Covidrapport vecka 15, 2022 (pdf, 1081kB)
Covidrapport vecka 14, 2022 (pdf, 1102kB)
Covidrapport vecka 13, 2022 (pdf, 1076kB)
Covidrapport vecka 12, 2022 (pdf, 1076kB)
Covidrapport vecka 11, 2022 (pdf, 1102kB)
Covidrapport vecka 10, 2022 (pdf, 1104kB)
Covidrapport vecka 9, 2022 (pdf, 1040kB)
Covidrapport vecka 8, 2022 (pdf, 1051kB)
Covidrapport vecka 7, 2022 (pdf, 1092kB)
Covidrapport vecka 6, 2022 (pdf, 1074kB)
Covidrapport vecka 5, 2022 (pdf, 1089kB)
Covidrapport vecka 4, 2022 (pdf, 1095kB)
Covidrapport vecka 3, 2022 (pdf, 1105kB)
Covidrapport vecka 2, 2022 (pdf, 1116kB)
Covidrapport vecka 1, 2022 (pdf, 1070kB)

Covidrapport vecka 52, 2021 (pdf, 1120kB)
Covidrapport vecka 51, 2021 (pdf, 1135kB)
Covidrapport vecka 50, 2021 (pdf, 1130kB)
Covidrapport vecka 49, 2021 (pdf, 1133kB)
Covidrapport vecka 48, 2021 (pdf, 1130kB)
Covidrapport vecka 47, 2021 (pdf, 1104kB)
Covidrapport vecka 46, 2021 (pdf, 1135kB)
Covidrapport vecka 45, 2021 (pdf, 1111kB)
Covidrapport vecka 44, 2021 (pdf, 1147kB)
Covidrapport vecka 43, 2021 (pdf, 1095kB)
Covidrapport vecka 42, 2021 (pdf, 1066kB)
Covidrapport vecka 41, 2021 (pdf, 1095kB)
Covidrapport vecka 40, 2021 (pdf, 1103kB)
Covidrapport vecka 39, 2021 (pdf, 1168kB)
Covidrapport vecka 38, 2021 (pdf, 1166kB)
Covidrapport vecka 37, 2021 (pdf, 1155kB)
Covidrapport vecka 36, 2021 (pdf, 1219kB)
Covidrapport vecka 35, 2021 (pdf, 1182kB)
Covidrapport vecka 34, 2021 (pdf, 1251kB)
Covidrapport vecka 33, 2021 (pdf, 1248kB)
Covidrapport vecka 32, 2021 (pdf, 1205kB)
Covidrapport vecka 31, 2021 (pdf, 1170kB)
Covidrapport vecka 30, 2021 (pdf, 1168kB)
Covidrapport vecka 29, 2021 (pdf, 1156kB)
Covidrapport vecka 28, 2021 (pdf, 1201kB)
Covidrapport vecka 27, 2021 (pdf, 1203kB)
Covidrapport vecka 26, 2021 (pdf, 1134kB)
Covidrapport vecka 25, 2021 (pdf, 1213kB)
Covidrapport vecka 24, 2021 (pdf, 1257kB)
Covidrapport vecka 23, 2021 (pdf, 1387kB)
Covidrapport vecka 22, 2021 (pdf, 1244kB)
Covidrapport vecka 21, 2021 (pdf, 1199kB)
Covidrapport vecka 20, 2021 (pdf, 1203kB)
Covidrapport vecka 19, 2021 (pdf, 1118kB)
Covidrapport vecka 18, 2021 (pdf, 601kB)
Covidrapport vecka 17, 2021 (pdf, 1153kB)
Covidrapport vecka 16, 2021 (pdf, 1163kB)
Covidrapport vecka 15, 2021 (pdf, 1180kB)
Covidrapport vecka 14, 2021 (pdf, 1141kB)
Covidrapport vecka 13, 2021 (pdf, 1155kB)
Covidrapport vecka 12, 2021 (pdf, 1117kB)
Covidrapport vecka 11, 2021 (pdf, 1179kB)
Covidrapport vecka 10, 2021 (pdf, 1133kB)
Covidrapport vecka 9, 2021 (pdf, 1105kB)
Covidrapport vecka 8, 2021 (pdf, 1179kB)
Covidrapport vecka 7, 2021 (pdf, 1232kB)
Covidrapport vecka 6, 2021 (pdf, 1254kB)
Covidrapport vecka 5, 2021 (pdf, 698kB)
Covidrapport vecka 4, 2021 (pdf, 685kB)
Covidrapport vecka 3, 2021 (pdf, 676kB)
Covidrapport vecka 2, 2021 (pdf, 683kB)
Covidrapport vecka 1, 2021 (pdf, 665kB)

Vintern 2020-2021 uteblev influensasäsongen i Sverige på grund av att covid-19-restriktionerna även förhindrade smittspridning av influensa. 2021-2022 startade epidemin nationellt vecka 48 och med en topp under vecka 51 minskade influensan sedan snabbt under början av året.

2022-2023 - Årets influensaepidemi startade nationellt vecka 48, med en topp under vecka 52 bedöms nu vara över, rapporteringen avslutas.

Influensa 24, 2023

TBE blev anmälningspliktig enligt smittskyddslagen 2004. 2004-2008 hade vi ingen känd spridning av TBE i Örebro län och 2009-2014 endast enstaka fall. Från 2015 och framåt har flera fall fastställts och vi har sett en ökning över tid. 

Under 2021 rapporterades 29 fall varav 23 misstänkt smittade i länet. Av de 19 fall av TBE som diagnostiserades 2022 uppgavs 15 fall misstänkt smittade i länet. 2023 finns hittills 14 konstaterade fall, varav 12 misstänkt smittade i länet. 

Sannolik smittort 2004-2022

Sannolik smittort 2004-2022

2023 12 TBE

Sannolik smittort 2023

TBE fall, sannolik smittort/år

Sannolik smittort 2022

Sannolik smittort 2022

Sannolik smittort 2021

Sannolik smittort 2021

Sannolik smittort 2020

Sannolik smittort 2020

Sannolik smittort 2019

Sannolik smittort 2019

Sannolik smittort 2018

Sannolik smittort 2018

Sannolik smittort 2017

Sannolik smittort 2017

Sannolik smittort 2016

Sannolik smittort 2016

Sannolik smittort 2015

Sannolik smittort 2015

Sannolik smittort 2009- 2014

Sannolik smittort 2009-2014

Gullviva
Smittskydd Örebro

Allehanda Smitta

Smittskydds informationsblad med årsstatistik och aktuell information inom smittskyddsområdet

Folkhälsomyndigheten
Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten

Nationell statistik om smittsamma sjukdomar

Did the content help you?

Last updated: Wednesday, May 24, 2023