Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebo county Region Örebo county
Search

Informationsmaterial/Utbildning

Samling med affischer och informationsmaterial för utskrift

Affischer och broschyr (- skrivs ut liggande, 2-sidigt och viks) för nedladdning

Region Örebro län är finskt förvaltningsområde och det innebär att vi ska kunna ge service på finska och främja och stärka det finska språket. Önskar även att affischen om vaccination översatt till finska sätts upp.

WHO har ett globalt mål att Hepatit C ska vara eliminerat som folkhälsohot till år 2030. Grundläggande åtgärder för att nå målet är att intensifiera testningen till personer som tillhör riskgrupp samt att erbjuda behandling till i princip alla som bär på hepatit C. Nedan finns informationsmaterial som kan vara till hjälp.

Afficher och broschyr för utskrift

- skrivs ut liggande, 2-sidigt och viks

Ifyllbar affisch för nedladdning - vaccination mot TBE (länk till Region Örebro läns intranät)

Du som inte har åtkomst till intranätet kan kontakta Smittskydd via e-post och be att få affischen via e-post.

Tre korta bildspel ang. TBE

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, November 7, 2023