Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logo for the website Logo for the website

Informationsmaterial/Utbildning

Samling med affischer och informationsmaterial för utskrift.

WHO har ett globalt mål att Hepatit C ska vara eliminerat som folkhälsohot till år 2030. Grundläggande åtgärder för att nå målet är att intensifiera testningen till personer som tillhör riskgrupp samt att erbjuda behandling till i princip alla som bär på hepatit C. Nedan finns informationsmaterial som kan vara till hjälp.

Afficher och broschyr för utskrift

- skrivs ut 2-sidigt och viks

Did the content help you?

Last updated: Friday, October 28, 2022