Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logo for the website Logo for the website

Informationsmaterial covid-19

Här finns affischer för mottagningar, avdelningar och offentliga platser samt informationsblad, foldrar och filmer på olika språk inklusive teckenspråk.

Did the content help you?

Last updated: Monday, September 27, 2021