Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebo county Region Örebo county
Search

Kontakta Smittskydd

Här finns samlad kontaktinformation till Smittskydd Örebro län

Kontakt Smittskydd

Besvaras kontorstid

Frågor skickas i första hand till vår gemensamma e-post, ej till enskild handläggare

Presskontakt

Besvaras kontorstid

Åsa Svennebäck, presskommunikatör

Gunlög Rasmussen

Smittskyddsläkare

Lisa Vennberg

Bitr. Smittskyddsläkare 50%

Johanna Furberg

Bitr. Smittskyddsläkare 25%

Angelika Skeppstedt

Smittskyddssjuksköterska

Annika Dahlqvist

Smittskyddssjuksköterska

Jenny Holmkvist

Administratör

Anne Lennell

Epidemisjuksköterska

Maria Moberg

Smittskyddssjuksköterska 50%

Anja Rosdahl

Stramaordförande

Did the content help you?

Last updated: Monday, December 19, 2022