Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logo for the website Logo for the website

STI -Sexuellt överförbara infektioner

Information smittspårning när det gäller sexuellt överförbara infektioner.

Anmälan till smittskyddsläkaren

SmiNet

Central smittspårning

Smittspårning

Information om smittspårning och behandlande läkares ansvar för respektive sjukdom hittar du i vår lista över smittsamma sjukdomar.

Smittsamma sjukdomar A-Ö

Did the content help you?

Last updated: Monday, April 4, 2022