Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logo for the website Logo for the website

STI - Sexuellt överförbara infektioner

Information smittspårning när det gäller sexuellt överförbara infektioner

Anmälan till smittskyddsläkaren

SmiNet

Central smittspårning

Smittspårning

Information om smittspårning och behandlande läkares ansvar för respektive sjukdom hittar du i vår lista över smittsamma sjukdomar.

Smittsamma sjukdomar A-Ö

Klamydia, handläggning av positivt fynd av sexuellt överförd klamydia

Did the content help you?

Last updated: Friday, October 28, 2022