Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logo for the website Logo for the website

Asyl och migration

Här samlar vi information och länkar när det gäller asyl och migration. Bland annat riktlinjer för hälsoundersökning av asylsökande och flyktingar.

Did the content help you?

Last updated: Monday, August 2, 2021