Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logo for the website Logo for the website

STRAMA

Antibiotika ska användas rationellt och i rätt dos till rätt patient vid rätt tillfälle och under rätt behandlingstid.

Did the content help you?

Last updated: Wednesday, January 13, 2021