Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logo for the website Logo for the website

Allmänfarlig och smittspårningspliktig sjukdom

Behandlande läkares ansvar

Medicinskt omhändertagande

Ge patienten information om campylobacterinfektion, inklusive hur det smittar. Antibiotikabehandling bör undvikas vid okomplicerad campylobacterinfektion. Antibiotika ges endast vid allvarlig enterokolit eller septisk infektion. Se smittskyddsblad för läkare och informationsblad smittfriförklaring vid tarmsmitta.

Förhållningsregler

Ges muntlig och skriftligt. Se smittskyddsblad till patienter.

Smittspårning

Finns kända eller misstänkta fall i omgivningen? Provta kontakter med symtom.

Anmälan

Klinisk smittskyddsanmälan ska göras i SmiNet. Ange smittland, insjuknandedag och hemkomstdatum vid eventuell resa. Ange resultat av smittspårning.

SmiNet, elektronisk anmälan av smittsamma sjukdomar enligt smittskyddslagen

Kostnadsfrihet

Provtagning och vård för campylobacterinfektion ska vara kostnadsfri för patienten (allmänfarlig sjukdom).

Did the content help you?

Last updated: Monday, March 22, 2021