Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logo for the website Logo for the website

Allmänfarlig och smittspårningspliktig sjukdom

Behandlande läkares ansvar

 

Medicinskt omhändertagande

Ge patienten information om gonorré, inklusive hur det smittar och behandlas, se smittskyddsblad för läkare. Patienter med gonorré ska remitteras till och få behandling på STI-mottagningen.

Förhållningsregler

Ges muntligt och skriftligt, se smittskyddsblad till patienter.

Smittspårning

Görs på STI-mottagningen.

Anmälan

Klinisk smittskyddsanmälan ska göras i SmiNet. Anmäls med ett patient-ID av typen "Rikskod" eller ett så kallat "Annat nummer" se smittskyddsblad för läkare.

SmiNet, elektronisk anmälan av smittsamma sjukdomar enligt smittskyddslagen

Kostnadsfrihet

Provtagning, vård och behandling vård för gonorréinfektion ska vara kostnadsfri för patienten (allmänfarlig sjukdom).

Övrig information

Om patienten är provtagen via 1177 e-tjänst för gonorréprovtagning ska patienten ha med sig en behandlingsremiss från 1177. På remissen finns plats att skriva att behandlingsansvaret är övertaget. Blanketten ska vid insatt behandling skickas till STI mottagningen USÖ, alternativt till central smittspårning Ungdomsmottagningen Knuffen, Örebro - för avregistrering i systemet. Vid frågor ring STI-mottagningen/Undomsmottagningen Knuffen.

Anmälan till smittskyddsläkaren avseende person som;
- inte inställt sig för undersökning
- inte kunnat identifieras eller kontaktas
- inte följt sina förhållningsregler
- inte följer erbjuden medicinsk behandling och detta innebär en smittrisk m.m.

Did the content help you?

Last updated: Wednesday, March 24, 2021