Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebo county Region Örebo county
Search

Anmälningspliktig sjukdom

Behandlande läkares ansvar

Medicinskt omhändertagande

Ge patienten information om TBE, se smittskyddsblad för läkare samt patientinformation. Omhändertagande för övrigt beroende av klinisk bild.

Förhållningsregler

Inga, smittar inte mellan människor.

Smittspårning

Inte aktuellt, men viktigt att ta noggrann anamnes för att bestämma misstänkt smittort.

Anmälan

Klinisk smittskyddsanmälan ska göras i SmiNet med smittort och vaccinstatus.

SmiNet, elektronisk anmälan av smittsamma sjukdomar enligt smittskyddslagen

Kostnadsfrihet

TBE omfattas inte av kostnadsfrihet (ej allmänfarlig sjukdom).

Vaccin

TBE vaccin

Did the content help you?

Last updated: Friday, May 12, 2023