Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logo for the website Logo for the website

TBE-vaccin

TBE är en virussjukdom som sprids av fästingar och kan orsaka inflammation i hjärnan eller hjärnhinnorna.

Vaccination ger ett bra skydd mot TBE, men måste upprepas för att ge fortsatt skydd. Vaccinationsschemat skiljer sig åt beroende på om man är under eller över 50 år när man tar sin första spruta. Genomgången TBE ger livslång immunitet.

Rekommendationer TBE-vaccination

TBE-vaccination rekommenderas till:

  • Personer som vistas i skog och mark i Örebro län.
  • Personer som vistas i skog och mark i riskområden i andra län. Svenska riskområden är framför allt Uppsala, Stockholm och Södermanlands län, särskilt längs skärgårdar samt Mälaren. Andra områden är omkring Vänern och Vättern, Göteborgstrakten och i vissa områden i Östra Skåne, Blekinge, Halland och Bohuslän. Smittan finns även på Gotland, Stora Karlsö och Gotska Sandön.
  • Resenärer som vistas i skog och mark på Åland, i Baltikum eller riskområden i Central- och Östeuropa.

Var vaccinerar man sig mot TBE?

Du kan vaccinera dig mot TBE på de flesta av länets vårdcentraler eller på en vaccinationsmottagning. Kontakta din vårdcentral för information om vad som gäller just där. Se 1177

Vaccinet betalas av den enskilde och omfattas inte av högkostnadsskyddet.

TBE-vaccin är ett inaktiverat vaccin som kan ges oberoende av andra vacciner. Vaccinet ska ordineras av läkare. Kontraindikationer är tidigare anafylaxi eller överkänslighet mot substanser som ingår i vaccinet, samt allvarlig överkänslighet mot ägg och äggprotein.

Se nedan ang. vaccinering i samband med covid-19 vaccin.

Rekommendation för barn och vuxna under 50 år

Grundvaccinationen består av tre doser enligt följande schema: månad 0, 1, och dos tre 5-12 månader efter dos två, i god tid inför nästa fästingsäsong. TBE vaccin kan ges från 1-årsåldern och ger generellt ett bra skydd mot sjukdom hos barn. Barn under 5 år blir dock mycket sällan sjuka av TBE, och för de flesta kan vaccineringen vänta till efter 3-års åldern, för att också få ett bättre vaccinimmunologiskt svar.

Rekommendation för personer över 50 år samt personer med nedsatt immunförsvar pga medicinering eller sjukdom

För att förbättra vaccinationsskyddet för dessa personer ges en extra dos (1)-2 månader efter dos två. Det kortare intervallet kan användas vid hög risk för TBE. Grundvaccineringen består då av fyra doser enligt följande schema: månad 0, 1, 2-3, och dos fyra 5-12 månader efter dos tre, i god tid inför nästa fästingsäsong. Personer som är över 50 år och inte fått denna extrados (totalt fyra doser som grundvaccinering), kan komplettera med en extrados minst 1-2 månader efter dos två, tre eller fyra. Efter totalt fem doser behövs ingen extrados, utan schemat med påfyllningsdos vart femte år kan följas.

Påfyllnadsdoser

Efter grundvaccination (tre alt. fyra doser) ges påfyllnadsdos efter 3 år och därefter vart 5:e år oavsett ålder och intervall mellan grundvaccineringsdoser. Bör ges i god tid inför fästingsäsongen för att få ett optimalt skydd.

Avvikelse från vaccinationsschema

Vid avvikelse från rekommenderat vaccinationsschema gäller att friska, yngre personer kan fortsätta med vaccinationsschemat oavsett hur lång tid som gått sedan föregående dos/er, man behöver alltså inte "börja om". Hos individer > 50 år eller de med nedsatt immunförsvar på grund av medicinering eller sjukdom måste bedömning göras utifrån varje enskilt fall, men man kan vara liberal att ”börja om” när det har gått mer än ett år sedan första dosen och man kommer för dos två.

Snabbvaccinering

Snabbvaccination bör generellt undvikas då det ger sämre skydd på sikt. Kan dock vara indicerat om mycket hög risk för TBE och man inte hinner vaccinera enligt vanligt schema inför fästingsäsong. Vaccination kan då ges dag 0,7,21 (som då ger en ”tidsvinst” på 2-3 veckor jämfört med normal grundvaccination med en månad mellan de två första doserna). Efter snabbvaccinationsschema ges en dos som vanligt efter 5-12 månader, i god tid inför nästa säsong.

Utbytbarhet mellan vacciner

Använd helst samma vaccin men vid brist på vaccin, eller om man inte vet vad som är givet tidigare, så går det bra att fortsätta med annat fabrikat.

Boka tid för vaccination med minst 7 dagar mellan vaccin mot covid-19 och annat vaccin, till exempel TBE-vaccin

Vaccination under graviditet kan göras om risken är hög att insjukna i TBE just under den tiden men man bör i normalfallet vänta till efter förlossningen. Använd i första hand annan fästingprofylax. Om TBE-vaccination givits innan graviditeten är känd, är det ingen fara. Amning utgör inget hinder för vaccination, varken för modern eller för barnet.

2021 23 TBE.png

 

TBE blev anmälningspliktig enligt smittskyddslagen 2004.

2004-2008 hade vi ingen känd spridning av TBE i Örebro län och 2009-2014 endast enstaka fall.

2015 och framåt har dock flera fall fastställts och därmed rekommenderas nu vaccination till personer som vistas i riskområden.

2020 diagnostiserades 16 fall som misstänks vara smittade i vårt län. Tidigare år har de flesta smittats i områden vid Vättern samt i sydvästra delarna av länet, men 2020 fanns flera fall runt Lindesbergstrakten.

2021 har vi hittills 23 laboratorieverifierade fall i vårt län. Varav 12 i södra delen av länet.

Ifyllbar affisch för nedladdning - vaccination mot TBE (länk till Region Örebro läns intranät)

Du som inte har åtkomst till intranätet kan kontakta Smittskydd via e-post och be att få affischen via e-post.

Did the content help you?

Last updated: Wednesday, November 10, 2021