Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logo for the website Logo for the website

Mässlingsvaccin

Mässling är en mycket smittsam luftburen virusinfektion som kan orsaka allvarlig sjukdom och komplikationer som tex lunginflammation och hjärninflammation.

Sedan allmän mässlingsvaccination infördes i Sverige 1982 är sjukdomen sällsynt, men fortfarande rapporteras omkring 20 fall årligen. Det är därför viktigt med ett bra skydd både för individen och hela samhället.

Personer som inte är säkert immuna rekommenderas vaccination, det gäller såväl personal som arbetar inom hälso-och sjukvård, allmänheten samt efter misstänkt exposition enligt riktlinjer.

Riktlinjer mässlingsvaccination

 

Did the content help you?

Last updated: Thursday, June 30, 2022