Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logo for the website Logo for the website

Vaccination av personal i Hälso- och sjukvård

I enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2018:4) om mikrobiologiska arbetsmiljörisker är det arbetsgivarens ansvar att bedöma smittriskerna på arbetsplatsen och att vid behov erbjuda och bekosta nödvändiga medicinska förebyggande åtgärder, till exempel vaccination.

Vaccin bör vid behov erbjudas mot följande sjukdomar:

  • Hepatit B: vid yrkesmässig risk för blodexposition
  • Mässling: vid arbete inom vård- och omsorg eller annat patientnära arbete.
  • Kikhosta: vid frekvent spädbarnskontakt inom vård och omsorg
  • Influensa: årligen, inför influensasäsong inom vård- och omsorg eller annat patientnära arbete.

Riktlinjer för vaccination av personal

Did the content help you?

Last updated: Monday, January 4, 2021