Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logo for the website Logo for the website

Rabiesvaccin

Rabies sprids med saliv från varmblodiga djur och orsakar en närmast 100 % dödlig hjärninflammation. Det finns ingen specifik behandling mot rabies, men sjukdomen kan förebyggas med snar vaccination efter misstänkt exponering för smitta.

Did the content help you?

Last updated: Monday, January 4, 2021