Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebo county Region Örebo county
Search

Det finns ingen specifik behandling mot rabies, men sjukdomen kan förebyggas med snar vaccination efter misstänkt exponering för smitta.

Rabies sprids med saliv från varmblodiga djur och orsakar en närmast 100 % dödlig hjärninflammation. Det finns ingen specifik behandling mot rabies, men sjukdomen kan förebyggas med snar vaccination efter misstänkt exponering för smitta.

Riktlinjer vaccination mot Rabies

Did the content help you?

Last updated: Thursday, September 28, 2023