Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebo county Region Örebo county
Search

Kikhosta orsakas bakterien Bordetella pertussis. Smittsamheten är mycket hög och båda barn och vuxna kan drabbas. Hos de allra yngsta spädbarnen kan kikhosta utvecklas till en allvarlig och livshotande sjukdom, och majoriteten av barn under tre månaders ålder som insjuknar i kikhosta behöver sjukhusvård.

Vaccination mot kikhosta ingår i det nationella barnvaccinationsprogrammet, men första dosen ges först från 3 månaders ålder.  

För att skydda de allra yngsta barnen från att bli svårt sjuka i kikhosta innan de själva kan vaccineras rekommenderar Folkhälsomyndigheten att gravida vaccineras mot kikhosta från och med graviditetsvecka 16.

Läs mer: Folkhälsomyndigheten Rekommendation om vaccination mot kikhosta för gravida.

Did the content help you?

Last updated: Thursday, October 26, 2023