Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebo county Region Örebo county
Search

Vaccin

Jynneos mot Mpox (apkoppsvirus) rekommenderas som postexpositionsprofylax (PEP) till närkontakter med hög risk för smitta och ges helst inom fyra dagar från exposition.

Vaccination rekommenderas också som preexpositionsprofylax (PrEP) till

  • Män som har sex med män (MSM) med ökad risk för mpox (till exempel
    flera och/eller nya sexuella kontakter, nyligen genomgången sexuellt
    överförbar infektion, erhåller hiv PrEP) och transpersoner som har sex med män med ökad risk för mpox. Erfarenhet finns nu av vaccination av barn och unga varför vaccination även kan erbjudas till män 17 år och yngre tillhörande någon av ovan grupper och i behov av pre-expositionsprofylax.
  • Personer som har sex med män mot ersättning.
  • Personer med ökad risk för exponering för mpox som behandlande läkare bedömer är i behov av vaccination.
  • Personer med ökad risk för exponering för mpox där ansvarig chef med
    arbetsmiljöansvar gjort bedömningen att det finns behov av vaccination. Det kan exempelvis gälla laboratoriepersonal som arbetar med odling av, eller koncentrerade mängder av, levande apkoppsvirus

Person som tillhör denna grupp och har frågor om vaccination kan ringa STI-mottagningen, USÖ på tfn 019 602 2576 (dagtid).

Patientinformation

Till dig som erbjuds vaccin mot Mpox (apkoppsvirus) - Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Läs mer

Vaccin mot Mpox (apkoppsvirus) kan ges till fler — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Did the content help you?

Last updated: Thursday, September 28, 2023