Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logo for the website Logo for the website

Här hittar du information om vaccination mot covid-19 för vårdgivare och personal

Covidvaccination, information till dig som vårdgivare på Region Örebro län, länk till information till vårdgivare

 

Skydda dig själv och andra – rekommendationer om covid-19 — Folkhälsomyndigheten

Frågor och svar om vaccination mot covid-19 - 1177 Vårdguiden

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, November 2, 2021