Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebo county Region Örebo county
Search

Anmälningspliktig sjukdom

Behandlande läkares ansvar

Medicinskt omhändertagande

Ge patienten information om covid-19, inklusive hur det smittar. Se smittskyddsblad för läkare. Om inläggning: enkelrum. Se vårdhygieniska riktlinjer

Behandlande läkare ansvarar för patientprov oavsett om det är beställt via vårdinrättning eller via e-tjänsten 1177.se

Förhållningsregler

Inga tvingande förhållningsregler.

Rekommendation att stanna hemma och undvika nära kontakt med andra så länge hen är smittsam.

Smittspårning

Smittspårningsplikten är borttagen sedan 15 mars 2023 men kan fortfarande vara aktuell i vissa miljöer och situationer. Se Smittspårningsrutin covid-19.

Anmälan

Endast av diagnostiserande laboratorium. Klinisk smittskyddsanmälan är borttaget from 2022-01-17. Undantag för de fall som påvisas med antigentest och som inte kan anmälas av laboratoriet. Men observera att resultat från självtest, där provtagning och tolkning av testresultat görs av personen själv utanför vården, inte ska anmälas. Falldefinition.

Kostnadsfrihet

Provtagning för covid-19 är kostnadsfri.

Covid-19 omfattas inte av kostnadsfrihet (ej allmänfarlig sjukdom).

Vaccin

Covid-19 vaccin

Did the content help you?

Last updated: Monday, October 30, 2023