Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logo for the website Logo for the website

Anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom

Behandlande läkares ansvar

Medicinskt omhändertagande

Ge patienten information om covid-19, inklusive hur det smittar. Om inläggning: enkelrum. Se smittskyddsblad för läkare.

Förhållningsregler

Inga tvingande förhållningsregler, men patientinformation ges muntligt och skriftligt.

  • Rekommendation att stanna hemma och undvika nära kontakt med andra så länge hen är smittsam.
  • Om hen är personal inom vård och omsorg rekommenderas att informera arbetsgivare.

Se smittskyddsblad till patienter. Dokumenteras i journal.

Smittspårning

Smittspårning ska utföras inom vård och omsorg där personer finns som riskerar att bli allvarligt sjuka i covid-19. Den som har testat positivt för covid-19 (index) är skyldig att medverka i smittspårning.

Smittspårning vid fall av covid-19 sker enligt följande ansvarsfördelning:

  • Region Örebro Läns centrala smittspårningsenhet ansvarar för fall som diagnosticeras genom prov beställt via e-tjänsten 1177.se.
  • Behandlande läkare ansvarar för fall som diagnosticerats inom vården, se Smittspårningsrutin.

Anmälan

Endast av diagnostiserande laboratorium. Klinisk smittskyddsanmälan är borttaget from 2022-01-17. Undantag för de fall som påvisas med antigentest och som inte kan anmälas av laboratoriet. Men observera att resultat från självtest, där provtagning och tolkning av testresultat görs av personen själv utanför vården, inte ska anmälas. Falldefinition.

Kostnadsfrihet

Provtagning för covid-19 är kostnadsfri.

Vägledning om smittsamhetsbedömning vid covid-19

Vägledning om smittsamhetsbedömning vid covid-19, Folkhälsomyndigheten

Did the content help you?

Last updated: Thursday, March 31, 2022