Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logo for the website Logo for the website

Anmälningspliktig sjukdom

Behandlande läkares ansvar

Medicinskt omhändertagande

Ge patienten information om tularemi, inklusive smittvägar. Se smittskyddsblad för läkare.

Förhållningsregler

Inga förhållningsregler då sjukdomen inte klassas som allmänfarlig.

Smittspårning

Inte aktuellt, men viktigt att ta noggrann anamnes för att fastställa smittort och misstänkt smittväg. Aktuella frågor utifrån sjukdomstyp (ulceroglandulär, pulmonell respektive oropharyngeal form): Bett av mygga, fästing eller broms. Djurkontakt, framförallt gnagare. Gräsklippning, höskörd och annat jordbruksarbete. Egen brunn. Vistelse nära vattendrag.

Anmälan

Klinisk smittskyddsanmälan ska göras i SmiNet. Ange kliniska data, smittort, samt misstänkt smittväg enligt ovan.

SmiNet, elektronisk anmälan av smittsamma sjukdomar enligt smittskyddslagen

Kostnadsfrihet

Tularemi omfattas inte av kostnadsfrihet (ej allmänfarlig sjukdom).

Did the content help you?

Last updated: Monday, March 22, 2021