Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logo for the website Logo for the website

Anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom

Behandlande läkares ansvar

Medicinskt omhändertagande

Ge patienten information om yersiniainfektion, inklusive hur det smittar. Antibiotikabehandling bör undvikas vid okomplicerad yersiniainfektion. Antibiotika minskar inte risken för reaktiva tillständ. Se smittskyddsblad för läkare och informationsblad för smittfriförklaring vid tarmsmitta nedan.

Förhållningsregler

Ges muntlig och skriftligt. Se smittskyddsblad till patienter.

Smittspårning

Finns kända/misstänkta fall i omgivningen? Provta kontakter med symtom.

Anmälan

Klinisk smittskyddsanmälan ska göras i SmiNet. Ange smittland, insjuknandedag och hemkomstdatum vid ev. resa. Ange resultat av smittspårning.

SmiNet, elektronisk anmälan av smittsamma sjukdomar enligt smittskyddslagen

Kostnadsfrihet

Yersiniainfektion omfattas inte av kostnadsfrihet (ej allmänfarlig sjukdom).

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, March 23, 2021