Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logo for the website Logo for the website

Allmänfarlig och smittspårningspliktig sjukdom

Behandlande läkares ansvar

Medicinskt omhändertagande

Ge patienten information om giardiainfektion, inklusive hur det smittar. Ge behandling. Vid behandlingssvikt rekommenderas infektionskonsult. Förskolebarn bör lämna kontrollprov efter behandling. Se smittskyddsblad för läkare och informationsblad om smittfriförklaring vid tarmsmitta.

Förhållningsregler

Ges muntlig och skriftligt. Se smittskyddsblad till patienter.

Smittspårning

Finns kända/misstänkta fall i omgivningen? Provta samtliga kontakter med symtom, även symtomfria hushållskontakter. Om förskolebarn - ta reda på vilken förskola samt om barnet varit där med symtom eller i anslutning till insjuknadet.

Anmälan

Klinisk smittskyddsanmälan ska göras i SmiNet. Ange smittland, insjuknandedag och hemkomstdatum vid eventuell resa. Ange uppgifter om smittspårning.

SmiNet, elektronisk anmälan av smittsamma sjukdomar enligt smittskyddslagen

Kostnadsfrihet

Provtagning vård och behandling för giardiainfektion ska vara kostnadsfri för patienten (allmänfarlig sjukdom).

Did the content help you?

Last updated: Monday, March 22, 2021