Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logo for the website Logo for the website

Behandlande läkares ansvar

Medicinskt omhändertagande

Beror på klinisk bild.

Förhållningsregler

Inga förhållningsregler.

Smittspårning

Inte aktuellt.

Anmälan

Endast av diagnostiserande laboratorium.

Kostnadsfrihet

Atypiska mykobakterier omfattas inte av kostnadsfrihet (ej allmänfarlig sjukdom).

Did the content help you?

Last updated: Monday, March 22, 2021