Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logo for the website Logo for the website

Allmänfarlig och smittspårningspliktig sjukdom

Behandlande läkares ansvar

Medicinskt omhändertagande

Ge patienten information om tyfoidfeber, inklusive hur det smittar. Ge behandling. Se smittskyddsblad för läkare.

Förhållningsregler

Ges muntlig och skriftligt. Se smittskyddsblad till patienter. Patient i förskola eller med riskyrke ska lämna tre negativa kontrollprov innan återgång arbete/förskola. Se smittskyddsblad för läkare.

Smittspårning

Finns kända/misstänkta fall i omgivningen? Provta kontakter med symtom, även symtomfria nära kontakter med riskyrke eller förskolebarn inom hushållet. Om förskolabarn - ta reda på vilken förskola samt om barnet varit där med symtom eller i anslutning till insjuknadet.

Anmälan

Klinisk smittskyddsanmälan ska göras i SmiNet. Ange smittland, insjuknandedag och hemkomstdatum vid ev. resa. Ange uppgifter om smittspårning.

SmiNet, elektronisk anmälan av smittsamma sjukdomar enligt smittskyddslagen

Kostnadsfrihet

Provtagning och vård för tyfoid-och paratyfoidfeber  ska vara kostnadsfri för patienten (allmänfarlig sjukdom).

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, March 23, 2021