Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logo for the website Logo for the website

Allmänfarlig och smittspårningspliktig sjukdom

Behandlande läkares ansvar

Medicinskt omhändertagande

Ge patienten information om MRSA, inklusive hur det smittar, se smittskyddsblad för läkare. Eventuell antibiotikabehandling ges utifrån resistensmönster.

Remiss till MRB teamet/Infektionskliniken för uppföljning av MRSA och smittspårning kring patienten, använd konsultremiss. Vårdhygien märker journalen med MRSA.

Förhållningsregler

Ges muntligt och skriftligt, se smittskyddsblad till patienter.

Smittspårning

MRB-teamet sköter eventuell smittspårning i familjen.

Anmälan

Klinisk smittskyddsanmälan ska göras i SmiNet.

SmiNet, elektronisk anmälan av smittsamma sjukdomar enligt smittskyddslagen

Kostnadsfrihet

Provtagning, vård och behandling för MRSA ska vara kostnadsfri för patienten (allmänfarlig sjukdom).

Did the content help you?

Last updated: Monday, March 22, 2021