Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebo county Region Örebo county
Search

Informationsmaterial

Här har vi samlat informations- och utbildningsmaterial för dig som har uppdrag som hygienombud inom öppen eller sluten vård samt inom kommunal vård.

Material, affischer, posters och länkar för dig som är hygienombud och vill undervisa/informera om vårdhygien på din enhet. Materialet syftar till att höja kunskapen och medvetenheten om hygienens betydelse i vården.
 
Har du idéer, hör gärna av dig till vårdhygien! 

Här finns material som hygienombud kan använda på sina enheter för att ge ökad kunskap om vårdhygien.

Lätt att göra rätt

Lätt att göra rätt är ett formulär för självskattning av bland annat basala hygienrutiner och klädregler.

Utbildning för medarbetare

Utbildning i vårdhygien för medarbetare är en presentation som kan användas vid introduktion av nyanställda och vikarier men även för övriga medarbetare. Presentationen finns i Powerpoint-format och som pdf. Talmanuset visar vad man ska säga till varje bild i denna presentation.

VRI-smart förmedlar kunskap om vårdhygien och vårdrelaterade infektioner.

I faktadelen kan du läsa på om olika typer av VRI och genom fallstudier får du öva på att hantera olika situationer.

Klarar du dig bra kan du få ett diplom!

VRI-smart - en utbildning där du lär dig att förebygga vårdrelaterade infektioner.

Sårsmart är ett test om sårdiagnostik och sårbehandling för sjukvårdspersonal.

Överanvändning av antibiotika är ett stort problem vid svårläkta sår. Onödig antibiotikaanvändning leder till utveckling av resistenta bakterier, biverkningar för patienten och stora kostnader.

I faktadelen kan du läsa på om sju olika typer av svårläkta sår och sedan testa dina kunskaper genom fallstudier.

Sårsmart® | Förbättra din sårdiagnostik och sårbehandling (sarsmart.se)

Material, affischer, posters och länkar för dig som är hygienombud och vill undervisa/informera om vårdhygien på din enhet. Materialet syftar till att höja kunskapen och medvetenheten om hygienens betydelse i vården.
 
Har du idéer, hör gärna av dig till vårdhygien!

VRI-smart förmedlar kunskap om vårdhygien och vårdrelaterade infektioner.

I faktadelen kan du läsa på om olika typer av VRI och genom fallstudier får du öva på att hantera olika situationer.

Klarar du dig bra kan du få ett diplom!

VRI-smart - en utbildning där du lär dig att förebygga vårdrelaterade infektioner.

Sårsmart är ett test om sårdiagnostik och sårbehandling för sjukvårdspersonal.

Överanvändning av antibiotika är ett stort problem vid svårläkta sår. Onödig antibiotikaanvändning leder till utveckling av resistenta bakterier, biverkningar för patienten och stora kostnader.

I faktadelen kan du läsa på om sju olika typer av svårläkta sår och sedan testa dina kunskaper genom fallstudier.

Sårsmart® | Förbättra din sårdiagnostik och sårbehandling (sarsmart.se)

På Välfärd och folkhälsas webbsidor hittar du utbildningar och digitala träffar från Vårdhygien för dig med anställning inom kommunal vård- och omsorgsverksamhet.

Välfärd och folkhälsa

Did the content help you?

Last updated: Monday, February 5, 2024