Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebo county Region Örebo county
Search

Screening för multiresistenta bakterier (MRB) och svamp

Information och riktlinjer för Screening för multiresistenta bakterier (MRB).

MRB screening av patient ska göras om hen vårdats inneliggande/polikliniskt på vårdinrättning utomlands eller inom Sverige där kända problem med MRB föreligger, senaste 6 månaderna. 

Efterfråga alltid om aktuella problem med MRB föreligger vid övertag från andra sjukhus/avdelningar.

Prov tas på följande sätt

MRSA

 • Näsvingar
 • Svalg
 • Ljumske
 • KAD urin och från eventuella omläggningskrävande sår
 • eksem (inklusive hörselgångseksem)
 • Alla typer av katetrar

ESBL

 • Faeces
 • KAD-urin
 • eventuella omläggningskrävande sår
 • alla typer av katetrar

VRE

 • Faeces
 • KAD urin och eventuella omläggningskrävande sår
 • alla typer av katetrar

Remiss

Kliniska upplysningar (t ex utlandsvistelse) anges på remissen. Kostnaden för MRB screening debiteras ej enskild klinik.

Did the content help you?

Last updated: Thursday, February 9, 2023