Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logo for the website Logo for the website

Vård, välfärd och folkhälsa - VVF

Gemensamma styrdokument som är beslutade mellan kommunerna i Örebro län och Region Örebro län publiceras här. Här publiceras också styrdokument som gäller för kommunerna i samverkan.

Aktuella avtal och överenskommelser mellan Region Örebro län och länets kommuner. 

Contacts

Did the content help you?

Last updated: Saturday, February 13, 2021

Read more about Kommunsamverkan