Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebo county Region Örebo county
Search

Läkemedelshantering - Kommun

Läkemedel ska hanteras på ett betryggande sätt så att hög patientsäkerhet och god kvalitet i vården tillgodoses. Det är synnerligen viktigt att enhetliga och säkra arbetsrutiner finns för läkemedelshanteringen såväl inom kommunerna som inom regionen och de privata vårdgivarna.

Riktlinjer för Kommunal hälso- och sjukvård i Örebro län

Contacts

Anna Thörn

Receptarie, Läkemedelscentrum

Sara Fors

Apotekare, Läkemedelscentrum

Did the content help you?

Last updated: Monday, January 30, 2023