Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logo for the website Logo for the website

Förskrivning av recept

Information om centrala receptfavoriter, receptskrivningsregler och licensförskrivning.

Ceftibuten och cefixim – Regionövergripande generella licenser gäller även på recept

Läkemedelsverket har tagit ett beslut om att recept på läkemedel som innehåller ceftibuten och cefixim, får expedieras av ett öppenvårdsapotek till en patient när det finns en giltig generell licens för läkemedlet.

Beslut om expediering av recept på läkemedel som innehåller
ceftibuten eller cefixim

Region Örebro län har regionövergripande generella licenser för ceftibuten och cefixim. Det innebär att samtliga recept förskrivna från Region Örebro län kan expedieras på dessa generella licenser.

Under hösten 2021 kommer det att uppstå en långvarig brist på läkemedel (kapslar och oral suspension) som innehåller ceftibuten. Cefixim kan då vara ett alternativ.

Förskrivare bör ange på receptet att regionövergripande generell licens finns.

Ceftibuten (restnoterad från hösten 2021)

  • Isocef Kapsel , hård, 400 mg, MAH Recordati SpA, referensnummer: 2021482186
  • Isocef Granulat till oral suspension 36 mg/ml, MAH Recordati SpA, referensnummer: 2021482246

Cefixim

  • Cefixim Stada Filmdragerad tablett, 400 mg, MAH STADApharm GmbH, referensnummer: 2021502668
  • Infectoopticef, Granulat till oral suspension, 100 mg/5 ml, MAH INFECTOPHARM Arzneimittel und Consilium GmbH, referensnummer: 2021502612

Observera att tillgången till dessa licensläkemedel kan variera på öppenvårdsapoteken.

Recept bör inte utfärdas vid sjukdomstillstånd av egenvårdskaraktär som beräknas gå över inom 4 veckor med receptfri medicinering. Detta inkluderar till exempel kortare pollenallergi, kortvariga smärttillstånd, tillfälliga dyspeptiska besvär, tillfälliga förstoppningsbesvär.

Mjukgörande läkemedel förskrivs på recept endast till patienter med hudsjukdom. Det kan även förskrivas som förebyggande behandling till äldre patienter med uttalad torr hud och klåda, för att undvika exkoriationer.

Receptförskrivning av tårsubstitut bör förbehållas patienter med diagnostiserad
keratokonjunktivitis sicca, eller torrhet sekundär till annan system- eller ögonsjukdom såsom exempelvis facialispares, reumatologisk sjukdom, Graft Versus Host Disease (GVHD) och korneal sjukdom.

Om du är förskrivare eller annan vårdpersonal med synpunkter på de centrala receptfavoriterna så går det bra att kontakta Eva Wallén, som är sammanhållande för underhåll av funktionen.

Manual för förskrivning med hjälp av receptfavoriter hittas på intranätet i dokumentet Nyförskrivning läkemedel.

Manual - Intranätet

Kontakt

Eva Wallén

Apotekare Läkemedelscentrum

Postadress

Läkemedelscentrum
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Universitetssjukhuset Örebro
701 85 Örebro

Did the content help you?

Last updated: Monday, April 12, 2021