Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebo county Region Örebo county
Search

Subventionerade läkemedel

Region Örebro län subventionerar läkemedel och varor utöver det nationella förmånssystemet till vissa individer och patientgrupper om särskilda skäl finns.

Nedanstående dokument vänder sig till apotek och beskriver vilka subventioner som omfattas samt hur dessa faktureras Region Örebro län.

Did the content help you?

Last updated: Monday, September 25, 2023

Read more about Läkemedel