Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebo county Region Örebo county
Search

Läkemedel inom tandvården

I tandvårdens läkemedel hittar du terapispecifika rekommendationer avseende behandlingsalternativ och läkemedelsval. Dessa är mer detaljerade än i ”Rekommenderade läkemedel”.

Tandvårdens läkemedel” är en rekommendationsbok avseende läkemedel inom tandvården, framtagen genom ett samarbete mellan landets samtliga regioner.

Övertandläkare Anna Hartwig vid sektionen för Käkkirurgi och Orofacial medicin, USÖ, har som representant för Läkemedelskommittén Region Örebro län deltagit i revideringsarbetet av boken.

Det som skrivs är inte heltäckande inom alla områden, utan önskar man djupare information får man gå vidare till andra källor. I boken ges förslag på ytterligare informationskanaler.

Första delen innehåller terapispecifika rekommendationer avseende behandlingsalternativ och läkemedelsval. Därefter kommer en uppslagsdel med mera övergripande frågor av allmänt intresse. Sist i boken finns ett avsnitt med gällande regler och författningar.

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, March 29, 2022