Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logo for the website Logo for the website

Rekommenderade läkemedel

Hälften av Läkemedelskommitténs expertgrupper har under våren 2021 reviderat sina kaptiel. I listan nedan anges vilka avsnitt som reviderats och fastställts av Läkemedelskommittén den 7 september 2021. Under hösten kommer resterande kapitel revideras. I mars 2022 kommer samtliga rekommendationer ges ut i en tryckt bok samt publiceras på denna sida som pdf-fil med innehållet i hela boken.

 

 

Beställning av trycksaker

Läkemedelskommitténs trycksaker kan beställas av förskrivare och vårdenheter inom Örebro län. I mån av tillgång kan även övriga förskrivare beställa. 

Kontakta Susanne Ramström på telefon 019-602 35 12

Dokument

Dokumenten finner du i form av pdf-filer. För att kunna läsa och skriva ut en pdf-fil behövs programmet Acrobat Reader. Programvaran hämtar du gratis från Adobes webbsidor.

Kapitel - Rekommenderade läkemedel

Innehållsförteckning

A01 Medel vid mun- och tandsjukdomar
A02 Medel vid syrarelaterade symtom
A04 Antiemetika (sidan 24 reviderad juni 2020)
A06 Laxantia
Förstoppning
Irritable bowel syndrome (IBS)
C05 Hemorrojder
A07 Antidiarroika
A07 Inflammatorisk tarmsjukdom, IBD
Ulcerös proktit
Mikroskopisk kolit
A09 Antiobesitasmedel
A09 Digestionsmedel
A10 Diabetesmedel (reviderad sept 2021)
Typ 2- diabetes - behandlingsalgoritm (reviderad sept 2021)
A11 Vitaminer
A12 Mineralämnen

(Hela kapitlet reviderat sept 2021)

Innehållsförteckning

B01 Antikoagulantia

B03 Medel vid anemier

B05 Infusionsvätskor och nutrition

Innehållsförteckning

C01, 02, 03, 07, 08, 09 Medel vid hjärtsjukdomar

Hjärtsvikt

Arytmi

Angina pectoris

Hypertoni

(Sidan 71 reviderad juni 2020)

C10 Medel som påverkar serumlipidnivåerna

Benartärsjukdom (claudicatio intermittens)

Innehållsförteckning

D01 Antimykotika

D02 Mjukgörande medel

D03 Medel vid sårvård

D04 Klådstillande medel

D05 Medel vid psoriasis

D06 Medel vid bakteriella och virala infektioner

D07 Kortikosteroider för utvärtes bruk

D08 Antiseptika och sårmedel

D10 Medel mot akne, seborroiskt eksem samt rosacea (Sidan 93 reviderad juni 2020)

D11 Övriga dermatologiska medel

Innehållsförteckning

G01 Medel vid genitala infektioner

G02 Obstetriska medel

G03 Könshormoner

G04 Urologiska medel

Innehållsförteckning

H01 Hypofyshormoner

H02 Kortikosteroider för systemiskt bruk

H03 Tyreoideahormoner och antityreoida substanser

Innehållsförteckning

J01 Antibakteriella medel för systemiskt bruk

J02 Antimykotika 

J05 Virushämmande medel

J06 Immunglobuliner resp

J07 Vacciner

Innehållsförteckning

M01 Antiinflammatoriska och antireumatiska medel (reviderad sept 2021)
M03 Muskelavslappande medel (reviderad sept 2021)
M04 Giktmedel (reviderad sept 2021)
M05 Medel för behandling av skelettsjukdomar

(Hela kapitlet reviderat sept 2021)

Innehållsförteckning

N02 Analgetika

Stensmärta                          

Palliativ vård

Neuropatisk smärta

Långvarig smärta

Migrän

Hortons huvudvärk

Trigeminusneuralgi

N03Antiepileptika

N04 Medel vid Parkinsons sjukdom och annan parkinsonsism

Medel vid tremor

N04 Medel vid restless legs syndrome (RLS)

N05 Neuroleptika, lugnande medel och sömnmedel

N06 Antidepressiva medel

Stämningsstabiliserande medel                 

N06 Ångestsyndrom

Användning av psykofarmaka hos barn och ungdomar under 18 år

ADHD hos vuxna

N06 Medel vid demenssjukdomar

Beteendemässiga och psykiska symtom vid demens (BPSD)

N07 Medel vid behandling av beroendetillstånd

Nikotinberoende

Alkoholberoende

Innehållsförteckning

R01 Medel vid nässjukdomar

R02 Medel vid sjukdomar i strupe och svalg

R03 Medel vid obstruktiva lungsjukdomar

Astma

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL)

R05 Hostmedel

R06 Antihistaminer för systemiskt bruk

Allergenspecifik immunoterapi (ASIT)

Medel vid otogen yrsel

Innehållsförteckning

S01 Medel vid ögonsjukdomar

S02 Medel vid öronsjukdomar

(Hela kapitlet reviderat sept 2021)

(Kapitlet reviderat sept 2021)

(Kapitlet reviderat september 2021)

(Kapitlet reviderat sept 2021)

Did the content help you?

Last updated: Wednesday, September 22, 2021