Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebo county Region Örebo county
Search

Rekommenderade läkemedel

Läkemedelsrekommendationer och andra riktlinjer från Läkemedelskommittén i Region Örebro län

Rekommenderade läkemedel - hela boken i tillgänglighetsanpassat format

Rekommenderade läkemedel 2024-2025 omslag.png

Hela boken i digitalt format

Rekommenderade läkemedel som e-bok

Rekommendationer

Preparat som rekommenderas i första hand står i fet färgad stil och i tabellform.
Preparat i kursiv stil rekommenderas i särskilda situationer eller som ett andrahandsval.
Ej rekommenderade preparat står i vanlig stil.

Uppdatering av rekommendationerna

Uppdateringar sker löpande mellan utgivningarna av boken. Uppdateringarna publiceras i kapitelfilerna nedan och revideringsdatum framgår av texten vid aktuellt avsnitt i listan.

Beställning av trycksaker

Läkemedelskommitténs trycksaker kan beställas av förskrivare och vårdenheter inom Örebro län. I mån av tillgång kan även övriga förskrivare beställa. 

För att göra din beställning, kontakta oss via e-post: lakemedelskommitten@regionorebrolan.se

Kapitel - Rekommenderade läkemedel

 • Läkemedel vid allergibesvär
 • Anafylaxi

 • Läkemedel vid nässjukdomar
 • Läkemedel vid obstruktiva lungsjukdomar
  • Astma
  • Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL)
 • Läkemedel mot hosta

 • Läkemedel vid genitala infektioner
 • Läkemedel vid amningsproblematik
 • Graviditetsillamående
 • Könshormoner
  • Antikonceptionella läkemedel
  • Postkoital antikonception (PCA)
  • Menstruationsförskjutning
  • Medel vid blödningsrubbning
  • Medel vid menorragi
  • Medel vid dysmenorré
  • Premenstruella symtom
  • Menopausal hormonbehandling (MHT)
  • Urogenital atrofi (atrofisk vulvovaginit)

 • Antimykotika
 • Mjukgörande medel
 • Medel vid sårbehandling
 • Klådstillande medel
 • Medel vid psoriasis
 • Medel vid bakteriella och virala infektioner
 • Kortikosteroider för utvärtes bruk
 • Topikala calcineurinhämmare
 • Antiseptika och sårmedel
 • Läkemedel mot akne, seborroiskt eksem samt rosacea
 • Läkemedel mot aktiniska keratoser
 • Systemläkemedel med immunmodulerande och antiinflammatoriska egenskaper

 • Vårdprogram för antibiotikabehandling
 • Våra vanligaste bakteriologiska odlingsfynd
 • Antibakteriella medel för systemiskt bruk
 • Antimykotika
 • Läkemedel mot mykobakterier (tuberkulos)
 • Virushämmande läkemedel
 • Immunglobuliner resp vacciner
 • Parasitsjukdomar

 • Dyspeptiska symtom
 • Laxantia
 • Irritable bowel syndrome (IBS)
 • Hemorrojder
 • Antidiarroika
 • Inflammatorisk tarmsjukdom, IBD
 • Digestionsmedel
 • Antiemetika
 • Infusionsvätskor och nutrition
 • Nutritionsbehandling vid sjukdomsrelaterad undernäring

 • Kariesprevention
 • Tandlossning (Parodontit)
 • Antiseptiska medel och för lokal behandling
 • Medel för lokal smärtlindring
 • Afte/Slemhinnesmärta
 • Muntorrhet
 • Infektioner i munhålan

 • Centrala begrepp
 • För patient i obotlig sjukdomsfas, tidig palliativ fas
 • När patienten bedöms vara i livets slutskede, sen palliativ fas

 • Antipsykotiska läkemedel
 • Sömnläkemedel
 • Antidepressiva läkemedel
 • Stämningsstabiliserande läkemedel
 • Ångestsyndrom
 • ADHD hos vuxna
 • Läkemedel vid behandling av beroendetillstånd
  • Alkoholberoende
  • Läkemedel vid nikotinberoende
 • Användning av psykofarmaka hos barn och ungdomar under 18 år

 • Allmänt om smärta och analgetika
 • Nociceptiv smärta
 • Stensmärta
 • Neuropatisk smärta
 • Långvarig smärta
 • Smärta vid artros och artrit
 • Behandling vid reumatiska sjukdomar – specifika antireumatiska medel
 • Giktmedel
 • Övriga medel vid behandling av smärta
 • Palliativ vård

 • Läkemedel vid urininkontinens
 • Trängningsinkontinens och överaktiv blåsa
 • Ansträngningsinkontinens
 • Läkemedel mot godartad prostataförstoring
 • Medel mot erektil dysfunktion
 • Kateterinsättning
 • Medel mot prostatacancer

 • Läkemedel vid ögonsjukdomar
 • Läkemedel vid ögonundersökning
 • Tårsubstitut och övriga medel

 • Medel vid öronsjukdomar

 • Äldre personer – individer med olika behov
 • Förebyggande åtgärder
 • Biologiskt åldrande
 • God läkemedelsterapi hos äldre
 • Felaktig läkemedelsbehandling hos äldre
 • Beers lista
 • Utsättning av läkemedel
 • Polyfarmaci
 • Obstipation
 • Läkemedel och fallrisk
 • Diabetes hos sköra äldre
 • Depression hos äldre
 • Sömn
 • Smärtbehandling hos äldre
 • Behandling av hypertoni hos äldre
 • Bristtillstånd hos äldre
 • Covid-19 hos äldre

Övergripande mål

Uppgifter

Kommitténs sammansättning

Sammanträde med kommittén

Särskilda grupper under kommittén

Arvode

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, April 30, 2024