Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebo county Region Örebo county
Search

Kontakt

Sara Fors

Apotekare, Läkemedelscentrum

Helén Merkell

Apotekare, Läkemedelscentrum

Magnus Olsson

Apotekare, Läkemedelscentrum

Anna Thörn

Receptarie, Läkemedelscentrum

Karolina Alfredsson-Öhrn

Receptarie, Läkemedelscentrum