Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logo for the website Logo for the website

Kontakt

Sara Fors

Apotekare, Läkemedelscentrum

Helén Merkell

Apotekare, Läkemedelscentrum

Magnus Olsson

Apotekare, Läkemedelscentrum

Erik Svantesson

Läkemedelscontroller, Läkemedelscentrum

Anna Thörn

Receptarie, Läkemedelscentrum

Karolina Alfredsson-Öhrn

Receptarie, Läkemedelscentrum