Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebo county Region Örebo county
Search

Vid driftstopp i regionens vårdsystem är det möjligt att förskriva läkemedel i det webbaserade systemet Förskrivningskollen.

Inloggningssida Förskrivningskollen

Används endast då receptförskrivning via Förskrivningskollen inte fungerar!

Från och med den 1 maj 2021 är förskrivning av läkemedel via pappersrecept endast tillåten i undantagsfall. 

Samma receptblankett används för såväl vanliga läkemedel som särskilda läkemedel och beställs via Varuförsörjningen (länk).

Mer information om de nya receptskrivningsreglerna hittar du hos Läkemedelsverket (länk)

På Region Örebro läns intranät finns övergripande reservrutiner vid driftstopp i våra journalsystem: Reservrutiner vårdsystem

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, March 7, 2023