Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

USÖ - Verksamhetsområden, kliniker och enheter på sjukhusområdet

Logopedmottagningen Universitetssjukhuset Örebro
Reproduktionsmedicinskt centrum Universitetssjukhuset Örebro
Akutsjukvård USÖ, verksamhetsområde
Allmänpsykiatrisk heldygnsvård
Allmänpsykiatrisk öppenvård
Anestesi- och intensivvård, verksamhetsområde
Arbets- och miljömedicin
Audiologiska kliniken
Barn- och ungdomsmedicin, verksamhetsområde
Barn- och ungdomspsykiatrin, BUP
Beroendecentrum
Bröstcentrum
Cancerrådet Region Örebro län
Centrum för huvud- och halsonkologi USÖ
Dietist direkt
Dysmeli- och armprotescentrum
Fysioterapi, verksamhetsområde
Geriatriska kliniken, USÖ
Hjärnskadekoordinator
Hjärt- lungmedicin och klinisk fysiologi, verksamhetsområde
Hornhinnebanken USÖ
Hud och reumatologi, verksamhetsområde
Huvud- hals- och plastikkirurgi, verksamhetsområde
Infektion, verksamhetsområde USÖ
Kirurgi, verksamhetsområde
Kliniskt träningscenter KTC
Kärl och thorax, verksamhetsområde
Könsdysforimottagningen
Laboratoriemedicin, verksamhetsområde
Läkemedelscentrum
Medicin, verksamhetsområde
Muskelcentrum (MCÖ) Universitetssjukhuset Örebro
Neuro och rehabiliteringsmedicin, verksamhetsområde
Neurokirurgi, verksamhetsområde
Obstetrik och gynekologi, verksamhetsområde
Onkologi, verksamhetsområde
Ortopedi och handkirurgi, verksamhetsområde
Ortopedteknik
Psykosvård och specialiserade mottagningar
Rättspsykiatrin
Röntgen och sjukhusfysik, verksamhetsområde
Syncentralen
Traumacentrum Örebro
Urologi, verksamhetsområde
Utskrivningsavdelningen USÖ
Ögon, verksamhetsområde

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 4 november 2022