Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Infektionskliniken, USÖ

Infektionsklinikens huvuduppgift är att utreda, behandla och vårda personer med misstänkta eller bevisade infektionssjukdomar.

  • Kliniken ska också arbeta med att förebygga infektioner. Här ingår att kunna isolera personer med smittsamma sjukdomar samt infektionsförebyggande rådgivning och vaccinationsverksamhet.
  • Kliniken är rådgivare i infektionsfrågor för andra enheter i regionen.
  • Kliniken bedriver utbildning och forskning inom området infektionssjukdomar och infektionssjukvård.
två doktorer med visir och munskydd

Slutenvård
Tyngdpunkten på kliniken ligger på slutenvård och av denna är 95% akut. Varje år vi cirka 1 500 inläggningar med en medelvårdtid på 6-7 dagar. 

Kliniken har en vårdavdelning, 40A/B, med 28 vårdplatser för infektionspatienter. Nästan alla platser erbjuder möjlighet till isolering av även höggradigt smittsamma patienter. Den vanligaste orsaken till strikt isolering av patienter är infektioner med antibiotikaresistenta bakterier. Ofta handlar det då om personer som sjukhusvårdats utomlands.

Övriga patienter vårdas här då vi har specialistkunskap i utredning, behandling och vård av personer med infektionssjukdomar.

Öppenvård
Vid mottagningen handläggs tidsbeställda remisspatienter samt återbesök. Ett formellt remisstvång gäller.

Sammanlagt har kliniken 5-6 000 läkarbesök och över 3 000 sköterskebesök om året. Kliniken har även gemensamma mottagningar med Medicinkliniken ("fotmottagningen" för diabetespatienter) och med Ortopedkirurgiska kliniken ("protesinfektionsmottagningen" för infektioner i protesleder).

I samarbete med Capio-Läkargruppen har kliniken en vaccinationsmottagning placerad i Capio Läkargruppens lokaler. Här kan man få råd och vaccinationer inför utlandsresor men också inhemsk infektionsprofylax som exempelvis influensavaccin. Läs mer om vaccinationsmottagningen här.

Kliniken har egen sjukhusbunden jourläkare alla dagar 08.00 till 21.00. Övrig tid tar medicinklinikens jourläkare hand om infektionspatienterna, då finns en infektionsläkare med beredskap i hemmet. vi har även konsultverksamhet vid övriga kliniker på USÖ och Karlskoga lasarett.

Infektionsmottagningen utför parasitologiska analyser för kliniken men även för övriga sjukvårdsinrättningar i länet. Det rör sig huvudsakligen om avföringsanalyser och malariaprover.

Verksamhetschef Infektionskliniken

Martin Widlund

Utskrivningssamordnare infektionsavdelning 40

Verksamhetschef Infektionskliniken

Martin Widlund

Adjungerad klinisk adjunkt

Maria Sjöberg

Studentansvarig för sjuksköterskor, avd. 40 USÖ

Sofia Bodeström

Studentansvarig för sjuksköterskor, avd. 40 USÖ

Hilda Johansson

Schemaläggare

Anna Hedin

Läkarchef

Jobba hos oss!

I regionen finns bland annat tre sjukhus, 29 vårdcentraler, psykiatri och habiliteringsverksamhet där nästan 8000 personer arbetar. Universitetssjukhuset i Örebro är ett av sju sjukhus i landet som bedriver och utvecklar högspecialiserad vård. Sedan 2011 har vi läkarutbildning vilket även fört oss till en position som en etablerad aktör inom klinisk forskning i Sverige och internationellt. Läs mer på:  Jobb och utbildning 

I Region Örebro län utbildar vi vårdpersonal som kan möta och förena framtidens krav på yrkeskunnande baserat på teoretisk kunskap, forskningsanknytning och praktiskt handlag.

Utbildningstjänster (regionorebrolan.se)

Kurser och kompetensutveckling för yrkesverksamma

Här hittar du praktisk information och kontaktuppgifter till kliniken. 

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 4 mars 2021