Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Infektion USÖ, verksamhetsområde

Verksamhetsområde infektion har som huvuduppgift att utreda, behandla och vårda personer med misstänkta eller bevisade infektionssjukdomar.

  • Verksamhetsområdet ska också arbeta med att förebygga infektioner. Här ingår att kunna isolera personer med smittsamma sjukdomar samt infektionsförebyggande rådgivning och vaccinationsverksamhet.
  • Verksamhetsområdet är rådgivare i infektionsfrågor för andra enheter i regionen.
  • Verksamhetsområdet bedriver utbildning och forskning inom området infektionssjukdomar och infektionssjukvård.
två doktorer med visir och munskydd

Slutenvård
Tyngdpunkten i verksamhetsområdet ligger på slutenvård och av denna är 95% akut. Varje år vi cirka 1 500 inläggningar med en medelvårdtid på 6-7 dagar. 

Här finns en vårdavdelning, 40A/B, med 28 vårdplatser för infektionspatienter. Nästan alla platser erbjuder möjlighet till isolering av även höggradigt smittsamma patienter. Den vanligaste orsaken till strikt isolering av patienter är infektioner med antibiotikaresistenta bakterier. Ofta handlar det då om personer som sjukhusvårdats utomlands.

Övriga patienter vårdas här då vi har specialistkunskap i utredning, behandling och vård av personer med infektionssjukdomar.

Öppenvård
Vid mottagningen handläggs tidsbeställda remisspatienter samt återbesök. Ett formellt remisstvång gäller.

Sammanlagt har kliniken 5-6 000 läkarbesök och över 3 000 sköterskebesök om året. Verksamhetsområdet har även gemensamma mottagningar tillsammans med medicin ("fotmottagningen" för diabetespatienter) och ortopedisk verksamhet ("protesinfektionsmottagningen" för infektioner i protesleder).

I samarbete med Capio-Läkargruppen har vi en vaccinationsmottagning placerad i Capio Läkargruppens lokaler. Här kan man få råd och vaccinationer inför utlandsresor men också inhemsk infektionsprofylax som exempelvis influensavaccin. Läs mer om vaccinationsmottagningen här.

Verksamhetsområdet har egen sjukhusbunden jourläkare alla dagar 08.00 till 21.00. Övrig tid tar jourläkare inom medicin hand om infektionspatienterna, då finns en infektionsläkare med beredskap i hemmet. Andra verksamheter på USÖ och Karlskoga lasarett kan då höra av sig för att få konsultation inom infektionsområdet.

Infektionsmottagningen utför parasitologiska analyser för verksamhetsområdet men även för övriga sjukvårdsinrättningar i länet. Det rör sig huvudsakligen om avföringsanalyser och malariaprover.

Verksamhetschef

Hillevi Nilsson

Utskrivningssamordnare infektionsavdelning 40

Verksamhetschef

Hillevi Nilsson

Adjungerad klinisk adjunkt

Maria Sjöberg

Studentansvarig för sjuksköterskor, avd. 40 USÖ

Sofia Bodeström

Studentansvarig för sjuksköterskor, avd. 40 USÖ

Hilda Johansson

Schemaläggare

Anna Hedin

Läkarchef

Jobba hos oss!

I regionen finns bland annat tre sjukhus, 29 vårdcentraler, psykiatri och habiliteringsverksamhet där nästan 8000 personer arbetar. Universitetssjukhuset i Örebro är ett av sju sjukhus i landet som bedriver och utvecklar högspecialiserad vård. Sedan 2011 har vi läkarutbildning vilket även fört oss till en position som en etablerad aktör inom klinisk forskning i Sverige och internationellt. Läs mer på:  Jobb och utbildning 

I Region Örebro län utbildar vi vårdpersonal som kan möta och förena framtidens krav på yrkeskunnande baserat på teoretisk kunskap, forskningsanknytning och praktiskt handlag.

Utbildningstjänster (regionorebrolan.se)

Kurser och kompetensutveckling för yrkesverksamma

Här hittar du praktisk information och kontaktuppgifter till kliniken. 

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 17 maj 2022

Läs mer om Universitetssjukhuset Örebro (USÖ)