Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Kärl-thoraxkliniken, Universitetssjukhuset Örebro (USÖ)

Kärl-thoraxkliniken bedriver högspecialiserad vård och tar emot patienter med sjukdomar i hjärta, kärl, lungor och bröstkorg. Inom kliniken ryms kärl- och thoraxkirurgi med tillhörande narkos- och intensivvård. Arbetet bedrivs i nära samverkan med framför allt hjärt-lung-fysiologiska kliniken.

Patientvård på TIVA

Kärl-thoraxkliniken har tre specialiteter som samverkar inom produktion, forskning och utveckling.

 • thoraxkirurgi
 • kärlkirurgi
 • thoraxanestesi

Kliniken strävar efter att uppnå hög kvalitet i allt och genomlyser verksamheten kontinuerligt via intern kvalitetsuppföljning och olika kvalitetsregister.

Så här arbetar vi

Klinikens medarbetare har högspecialiserad kompetens och arbetar i team kring patienten.

 • Thoraxkirurger
 • Kärlkirurger
 • Anestesi- och intensivvårdsläkare
 • Specialistsjuksköterskor i intensivvård, anestesi- och operationssjukvård
 • Perfusionister
 • Avdelningssjuksköterskor
 • Mottagningssjuksköterskor
 • Undersköterskor
 • Medicinska vårdadministratörer

Varje år utförs ungefär 550 hjärtoperationer, 150 lungoperationer, 600 kärlkirurgiska ingrepp, 30 operationer på grund av bröstkorgsdeformiteter (trattbröst). Kärl-thoraxkliniken är även medicinskt ansvarig för verksamheten vid Venöst centrum på Karlskoga lasarett, där patienter med åderbråck på benen behandlas.

Verksamhetschef Kärl-thoraxkliniken

Mats Dreifaldt

Avdelningschef avd 53

Petra Holmberg

Avdelningschef Kärl-Thorax IVA

Jonas Broström

Avdelningschef Kärl-Thorax operationsavd

Åsa Lövqvist

Studentansvarig sjuksköterskor Avd 53

Frida Torberntsson

Studentansvarig sjuksköterskor Avd 53

Anna Ericsson

Studentansvarig undersköterskor Avd 53

Cecilia Englin

Utbildningssjuksköterska Avd 53

Kersti Wallin

Studentansvarig undersköterskor TIVA

Elin Nordström

Utbildningssjuksköterska TIVA

Eric Bergström

Utbildningssjuksköterska kärl-thoraxoperation

Annalena Nylén

Läkarstudentansvarig thoraxkirurgi

Mikael Arbeus

Assisterande läkarstudentansvarig thoraxanestesi

Pontus Gustafsson

Vårdutvecklare

Johanna Grufman

Jobba hos oss!

I regionen finns bland annat tre sjukhus, 29 vårdcentraler, psykiatri och habiliteringsverksamhet där nästan 8000 personer arbetar. Universitetssjukhuset i Örebro är ett av sju sjukhus i landet som bedriver och utvecklar högspecialiserad vård. Sedan 2011 har vi läkarutbildning vilket även fört oss till en position som en etablerad aktör inom klinisk forskning i Sverige och internationellt. Läs mer på:  Jobb och utbildning 

Klinisk forskning inom Region Örebro län

Region Örebro län befinner sig i en spännande fas när det gäller forskning och utveckling. Regionens forskningsstrategi lyfter fram vikten av en omfattande och högkvalitativ forskning för att kunna erbjuda medborgarna de bästa förutsättningarna för hälsa, vård och omsorg.

Läs mer på vår forskningswebb

Kontakt AT
Anna Wadefjord, tfn 019-602 62 40

Kontakt ST
Per Salomonsson, tfn 019-602 10 00 vxl

Utbildningssjuksköterska, studentansvarig Thorax-Iva
Eric Bergström, intensivvårdsjuksköterska, tfn 019-602 11 14

Utbildningssjuksköterska Avd 53
Kersti Wallin, sjuksköterska,  tfn 019-602 52 32
Cecilia Englin, undersköterska,  tfn 019-602 52 40
Anna Ericsson, sjuksköterska, tfn 019-602 52 40

Läkarstudentansvarig i thoraxkirurgi
Mikael Arbeus, överläkare, tfn 019-602 10 00 vxl

Assisterande läkarstudentansvarig i thoraxanestesi
Pontus Gustafsson, specialistläkare, tfn 019-602 10 00 vxl

I Region Örebro län utbildar vi vårdpersonal som kan möta och förena framtidens krav på yrkeskunnande baserat på teoretisk kunskap, forskningsanknytning och praktiskt handlag.

Utbildningstjänster (regionorebrolan.se)

Kurser och kompetensutveckling för yrkesverksamma

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 1 mars 2021