Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Verksamhetsområde obstetrik och gynekologi

Verksamhetsområde obstetrik och gynekologi erbjuder och bedriver öppen, sluten och akut gynekologisk och obstetrisk vård. Gynekologisk tumörvård bedrivs i nära samarbete med verksamhetsområde onkologi och vid särskilda behov tillsammans med kirurg/urolog i det bäckenkirurgiska teamet. Förlossningsvård, fosterdiagnostik och obstetrisk vård bedriver vi i nära samarbete med neonatologer. Här finns också fertilitetsvård med IVF, ICSI och donationsverksamhet.

Bild på gravid kvinna där personal lyssnar på magen

Tumörkirurgi

Klinikens tumörteam består av 4 vana tumörkirurger, 2 blivande tumörkirurger på olika erfarenhetsnivå, 3 specialinriktade kontaktsjuksköterskor/barnmorskor, en koordinator, kurator och sekreterare. Ansvarig tumörkirurg finns i tjänst alla vardagar och går att nå via sjukhusets växel.

Tumörteamet samarbetar med onkologiska kliniken vid utredningar och bedömningar av patienter samt med kirurger och urologer vid utredning och operationer av avancerade cancrar och tumörrecidiv för att optimera operationsresultatet.

Verksamhetsområde obstetrik och gynekologi arbetar ihop med kvinnokliniken i Uppsala för att optimera den kirurgiska behandlingen av gynekologisk cancer. I Örebro opereras livmoderhalscancer, livmoderkroppscancer samt tidiga stadier av äggstockscancer. I Uppsala opereras avancerad äggstockscancer och livmoderkroppscancer. Cancer i vulva opereras inom nationella centra. Recidivcancer opereras primärt i Uppsala. Två gånger/vecka sker multidisciplinära ronder för hela sjukvårdsregionen där i stort sett alla cancerpatienter diskuteras, detta för att få fram den mest optimala behandlingen.

Medicinsk behandling och strålbehandling ges på onkologiska kliniken på USÖ.

Behandlingen av gynekologisk cancer, både den kirurgiska och den postoperativa behandlingen med cytostatika och strålbehandling, har under de senaste åren förbättrats och långtidsöverlevnaden för patienterna har ökat.  

Tumörkirurgiska patienter vårdas på avdelning 23. Tumörmottagning finns på kvinnoklinikens mottagning. Båda enheterna är belägna på våning 3 i B-huset.

Fertilitetsbehandling

Reproduktionsmedicinsk centrum är certifierad av DNV enligt ISO 9001. Det innebär att verksamheten har genomgått en objektiv granskning som visar att USÖ har god kvalitet på utredning och behandling av ofrivillig barnlöshet.

Ansvarig läkare specialistmödravård

Karin Hildén

Överläkare

Ansvarig läkare förlossningsvård

Hanna Östling

Överläkare

Chefläkare

René Bangshöj

Överläkare

Ansvarig läkare urogynekologi

Summer Ishaq

Överläkare

Ansvarig läkare RMC

Juliane Baumgart

Överläkare

Ansvarig tumörkirurg

Finns i tjänst alla vardagar, går att nå via sjukhusets växel

Verksamhetschef verksamhetsområde obstetrik och gynekologi

Gill Kullberg

Adress

Kvinnokliniken
Universitetssjukhuset Örebro
701 85 Örebro

Huvudhandledare för barnmorskor

AnnSofie Carlsson

Barnmorska

AT- och ST-läkare kontaktperson

Teres Litzell

Specialistläkare

Utbildningsansvarig läkarstuderande termin 4 – 6

Sofia Jorstig

Underläkare ST

Utbildningsansvarig läkarstuderande termin 4-6

Kerstin Lindh

Underläkare ST

Utbildningsansvarig läkarstuderande termin 9

Amanda Larsson

Specialistläkare

Utbildningsansvarig läkarstuderande termin 9

Inga Rós Valgeirsdóttir

Specialistläkare

Universitetssjukhuset Örebro

Karlskoga lasarett

Jobba hos oss!

I regionen finns bland annat tre sjukhus, 29 vårdcentraler, psykiatri och habiliteringsverksamhet där nästan 8000 personer arbetar. Universitetssjukhuset i Örebro är ett av sju sjukhus i landet som bedriver och utvecklar högspecialiserad vård. Sedan 2011 har vi läkarutbildning vilket även fört oss till en position som en etablerad aktör inom klinisk forskning i Sverige och internationellt. Läs mer på:  Jobb och utbildning 

Klinisk forskning inom Region Örebro län

Region Örebro län befinner sig i en spännande fas när det gäller forskning och utveckling. Regionens forskningsstrategi lyfter fram vikten av en omfattande och högkvalitativ forskning för att kunna erbjuda medborgarna de bästa förutsättningarna för hälsa, vård och omsorg.

Läs mer på vår forskningswebb

I Region Örebro län utbildar vi vårdpersonal som kan möta och förena framtidens krav på yrkeskunnande baserat på teoretisk kunskap, forskningsanknytning och praktiskt handlag.

Utbildningstjänster (regionorebrolan.se)

Kurser och kompetensutveckling för yrkesverksamma

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 3 augusti 2022