Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Det här är ett vårdutbud inom Verksamhetsområde obstetrik och gynekologi.

Kvinnan hormonstimuleras till mognad av flera ägg, varefter äggen uthämtas genom transvaginal punktion av folliklarna. Äggen befruktas på laboratoriet. Vid manlig faktor med få spermier eller spermier med nedsatt rörlighet utförs ICSI varvid en spermie injiceras i äggcellen. Efter 2, 3 eller 5 dagar förs ett befruktat ägg (i undantagsfall två befruktade ägg) in i kvinnans livmoder.

Tubarskador, måttlig/uttalad endometrios och/eller manlig infertilitet. Oförklarad infertilitet i minst två år när kvinnan är under 35-36 år och vid ovulationsrubbning där upprepade behandlingar med ovulationsinduktion ej lett till förlossning.

Assisterad befruktning

Reproduktionsmedicinskt centrum erbjuder infertilitetsbehandling till olikkönade och samkönade par samt till ensamstående kvinnor.

Kvinnan ska ha rimlig graviditetschans och graviditet får inte vara kontraindicerad. Av medicinska skäl bör kvinnan ha BMI <30 och får inte ha BMI >35. Nikotinbruk försämrar graviditetschansen och skall vara avslutat innan behandling.

Övre åldersgränsen för regionfinansierad behandling är ej fyllda 40 år för kvinnan i behandling och ej fyllda 56 år för eventuell partner. Vid privatfinansierad behandling får kvinnan i behandling ej ha fyllt 42 år. Par ska ha en stabil relation och vara gifta eller sammanboende. För olikkönade par krävs i regel minst ett års egna graviditetsförsök före utredning men om det finns kända infertilitetsorsaker, inklusive kvinnans ålder, kan paret tas emot tidigare.

Obligatorisk provtagning före behandling: 

HIV, Hepatit B och C, HTLV I och II, syfilis. Gäller även partner.

Kontakter inom Verksamhetsområde obstetrik och gynekologi

Telefonnummer

019-602 18 95

Telefontider

Måndag-Torsdag 07:30-14:00

Fredagar 07:30-11:30

Öppettider

Måndag-Torsdag 07:15-16:00

Måndag-Torsdag 12:00-12:45 - Lunchstängt

Fredagar 07:15-13:00

Medicinskt ansvarig

Ansvarig läkare RMC

Juliane Baumgart

Överläkare

Utredning och behandling sker om möjligt inom vårdgarantin.

Det finns inget remisskrav för infertilitetsutredning och behandling.

Cirka var tredje behandling leder till graviditet och var fjärde till förlossning.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 16 december 2022