Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Det här är ett vårdutbud inom Verksamhetsområde obstetrik och gynekologi.

Infrysning av spermier inför sjukdomsbehandlingar som kan medföra risk för spermiepåverkan och nedsatt fertilitet är rutin sedan många år tillbaka. Mannen besöker enheten och lämnar spermieprover för infrysning.

Kvinnor kan i vissa fall lämna ägg för nedfrysning före fertilitetsskadande sjukdomsbehandling. Det kräver dock stimulering före ägguttagningen, så åtgärden tar minst två veckor.

Indikation för fertilitetsbevarande åtgärder är sjukdomar eller behandlingar som potentiellt påverkar patientens fertilitet.

För män finns en gräns på 56 år för behandling med assisterad befruktning vid offentligt finansierad klinik. Man har då gjort bedömningen att denna åldersgräns gör det möjligt för mannen att medverka under barnets uppväxt.

Äldre kvinnor har färre ägg och sämre äggkvalité. Det är sällan meningsfullt med fertilitetsbevarande behandling för kvinnor som närmar sig 40-årsåldern.

För samtliga åtgärder får den person som ska genomgå offentligt finansierad fertilitetsbevarande åtgärd tidigare ha maximalt två barn som denna är juridisk förälder till.

Vi kan frysa såväl befruktade ägg (embryon) som obefruktade ägg. Frysning av embryon förutsätter att kvinnan har fast manlig partner.

Enligt nuvarande föreskrifter får frysförvarade embryon sparas i upp till tio år, men finns särskilda skäl kan Socialstyrelsen bevilja förlängd frysförvaring efter ansökan. Vad gäller spermier och obefruktade ägg finns ingen lagstadgad tidsgräns för tillåten frysförvaring.

Provtagning före frysning

Förutsättning för frysförvaring är negativt infektionsscreening med nedanstående prover:

  • HIV (Anti-HIV)
  • Hepatit B (anti-HBc samt HbsAg)
  • Hepatit C (anti-HCV)
  • HTLV I och II (anti-HTLV I/II)
  • Lues (syfilis-ak)

Provsvaren bifogas tillsammans med remissen. Förslagsvis anges Reproduktionsmedicinskt centrum som mottagare av svarskopia i samband med beställning av infektionsscreeningen. Vid akuta fertilitetshotande tillstånd finns möjlighet till temporär frysförvaring av spermier i avvaktan på provsvaren från infektionsscreeningen.

Kontakter inom Verksamhetsområde obstetrik och gynekologi

Telefonnummer

019-602 18 95

Telefontider

Måndag-Torsdag 07:30-14:00

Fredagar 07:30-11:30

Öppettider

Måndag-Torsdag 07:15-16:00

Måndag-Torsdag 12:00-12:45 - Lunchstängt

Fredagar 07:15-13:00

Medicinskt ansvarig

Ansvarig läkare RMC

Juliane Baumgart

Överläkare

Fertilitetsbevarande åtgärder behandlas akut.

Specialistvårdsremiss krävs för remittering av patienter från vårdinrättning utanför Region Örebro län, i övrigt används konsultremiss (e-remiss RoS). Dessa åtgärder är brådskande. Ta därför alltid telefonkontakt med Reproduktionsmedicinskt centrum.

För bästa omhändertagande av patient och prover behöver vi följande information om patienten:

  • Namn
  • Personnummer
  • Telefonnummer
  • Orsak till infrysning

RMC:s laboratorium tar kontakt med patienten för att bestämma dag och tid för infrysning.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 16 december 2022