Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Akutkliniken, Universitetssjukhuset Örebro

Akutkliniken är en av Universitetssjukhuset Örebros största kliniker, med nära 250 anställda och omkring 65 000 patientbesök per år.

AVA vårdsituation

Kliniken består av fyra enheter:

  • Akutmottagning
  • Akutläkarverksamhet
  • Ambulansavdelning
  • Sekretariat


Ambulansavdelningens cirka 80 medarbetare bemannar åtta ambulanser, varav fem är dygnsambulanser. Förutom att ambulansavdelningen finns på USÖ har kliniken satellitstationer i Byrsta och i Askersund. 

I händelsernas centrum
Akutklinikens verksamhet präglas av stort engagemang, högt tempo och tätt samarbete mellan olika personalkategorier. Som medarbetare på akutkliniken är man ofta mitt i händelsernas centrum, och arbetet innehåller såväl glädje och sorg, sjukdom och tillfrisknande, liv och död.

 

Välfungerande samverkan
Vi vill att klinikens medarbetare ska känna meningsfullhet i arbetet, utvecklas och trivas. Vi strävar efter välfungerande samverkan med övriga delar av sjukvårdsorganisationen, och med samhället utanför sjukvården.

Vår förhoppning är att man som patient, anhörig och medarbetare alltid känner sig välkommen till akutkliniken!

Vi söker dig som är sjuksköterska och intresserad av akutsjukvård.

Verksamhetschef

Daniel Gustafsson

Jobba hos oss!

I regionen finns bland annat tre sjukhus, 29 vårdcentraler, psykiatri och habiliteringsverksamhet där nästan 8000 personer arbetar. Universitetssjukhuset i Örebro är ett av sju sjukhus i landet som bedriver och utvecklar högspecialiserad vård. Sedan 2011 har vi läkarutbildning vilket även fört oss till en position som en etablerad aktör inom klinisk forskning i Sverige och internationellt. Läs mer på:  Jobb och utbildning 

Klinisk forskning inom Region Örebro län

Region Örebro län befinner sig i en spännande fas när det gäller forskning och utveckling. Regionens forskningsstrategi lyfter fram vikten av en omfattande och högkvalitativ forskning för att kunna erbjuda medborgarna de bästa förutsättningarna för hälsa, vård och omsorg.

Läs mer på vår forskningswebb

Peter Glans

ST-kontakt

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 18 oktober 2021