Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Akutsjukvård USÖ, verksamhetsområde

Verksamhetsområde akutsjukvård USÖ tillhör området specialiserad vård och är en av Universitetssjukhusets största verksamheter. Med omkring 65 000 patientbesök per år och nära 250 medarbetare består verksamheten av akutmottagning, akutläkarverksamhet, sekretariat samt forskning och utbildning.

Bild på akutens byggnad

Som eget verksamhetsområde kan vi fatta snabba beslut och har stort mandat att utveckla och bygga upp en modern akutsjukvård och akutläkarverksamhet. Vi har en god samverkan med andra verksamheter inom regionen.

Tillförordnad verksamhetschef

Stella Cizinsky

USÖ Akutmottagning

Akut vård för alla åldrar

Vi arbetar i moderna lokaler och vårt fokus är att ge patienter i alla åldrar god vård oavsett de kommer till oss på grund av svåra trauman eller för att få hjälp med olika sjukdomstillstånd. Verksamheten är uppdelad i en akutmottagning för vuxna, och en mottagning för barn och unga upp till 18 år.

USÖ Akutmottagning

I händelsernas centrum

Verksamhetsområde akutsjukvård präglas av stort engagemang, högt tempo och tätt samarbete mellan olika personalkategorier. Som medarbetare inom akutsjukvården är man ofta mitt i händelsernas centrum, och arbetet innehåller såväl glädje och sorg, sjukdom och tillfrisknande, liv och död.

Vårdpersonal på akutmottagningen tar hand om en patient.

Välfungerande samverkan

Vi vill att verksamhetens medarbetare ska känna meningsfullhet i arbetet, utvecklas och trivas. Vi strävar efter välfungerande samverkan med övriga delar av sjukvårdsorganisationen, och med samhället utanför sjukvården.

Kvinna pratar i telefon.

Vi utvecklar medarbetare

För oss är det viktigt med möjlighet till forskning och utbildning, men vi har även fokus på arbetsmiljö, delaktighet och samarbete.

USÖ akutmottagning

Lokaler anpassade för trauman för bästa omhändertagandet

USÖ är ett traumacentrum med nybyggda akutrum som är särskilt anpassade för traumaomhändertagande. Röntgen har nybyggda lokaler i direkt anslutning till akuten vilket klart förbättrar det akuta omhändertagandet och logistiken.

Jobba med akutsjukvård

Hos oss får du: 

  • Arbete i en verksamhet med korta beslutsvägar och möjlighet till personlig utveckling.
  • Möjlighet till doktorandstudier, delta i forskningsprojekt eller bedriva egen forskning.
  • Fortlöpande intern vidareutbildning.
  • Möjlighet att tillsammans med driven personal och lyhörd ledning utveckla verksamheten. 

Att arbeta som ST-läkare hos oss innebär att du har god tillgång till bedside-handledning av specialister. Det finns en strukturerad plan för ST-utbildningen och din progression i akutsjukvård från dag 1. Du exponeras tidigt för de svårast sjuka och får gradvis utveckla din kunskap.

Du kommer att få avsatt tid för studier och vi följer ett gediget internutbildningsprogram.

Vi har etablerat kontakt med sjukhus i Sydafrika med möjlighet till tjänstgöring där.

Att arbeta som specialist hos oss innebär ett stort ansvar för vidareutbildning av ST-läkare och möjlighet att påverka framtidens akutsjukvård. Vi har ett ST-program med en fastslagen utbildningsplan.

Du som är specialistläkare eller ST-läkare är alltid välkommen att kontakta vår verksamhetschef om du vill veta mer om vår verksamhet. 

Vi erbjuder utbildning och en intern karriärväg för våra sjuksköterskor. Kompetensutveckling och utbildning sker kontinuerligt. Vi är måna om att nya medarbetare ska få en bra start hos oss och därför genomför vi inskolningen stegvis.

Efter inskolning och utbildning på arbetsplatsen har vi en kompetenstrappa som tar vid. Kompetenstrappan är indelad i flera olika nivåer för att du ska kunna utvecklas i ditt arbete som sjuksköterska.

Vi har en nära koppling till sjuksköterskeutbildningen på Örebro universitet och har en aktiv utbildningsverksamhet (VFU) på kliniken. 

Är du sjuksköterska och vill veta mer om vår verksamhet, kontakta enhetschef.

Johanna Lindblom

Enhetschef på Akutmottagningen USÖ

Som undersköterska på akutmottagningen har du en mycket viktig roll när det gäller patientens omvårdnad. Du är också en viktig del i omhändertagandet gällande såväl patient som anhöriga i svåra situationer och kriser. Undersköterskan arbetar självständigt med egna arbetsuppgifter med fokus på omvårdnad, men även som en del i teamarbetet kring patienten vilket innebär att assistera såväl sjuksköterskor och läkare.

För oss är det viktigt att erbjuda utbildning och en intern karriärväg. Kompetensutveckling och utbildning sker kontinuerligt. Vi är måna om att du ska få en bra start i ditt arbete hos oss och därför genomför vi inskolningen stegvis. Efter inskolning och utbildning på arbetsplatsen har vi en kompetenstrappa som tar vid. Kompetenstrappan är indelad i flera olika nivåer för att du ska kunna utvecklas i ditt arbete som undersköterska.

För att arbeta hos oss behöver du har erfarenhet av slutenvård, gärna
akutsjukvård. Om du vill veta mer är du välkommen kontakta vår enhetschef.

Johanna Lindblom

Enhetschef på Akutmottagningen USÖ

Vill du vara med oss i händelsernas centrum? Då är en tjänst som medicinsk vårdadministratör på Akutkliniken rätt plats för dig!

Vi bemannar med medicinska vårdadministratörer dygnet runt. Fem arbetar ständigt natt på  rullande schema, och tio arbetar dag/kväll, också på rullande schema där helgtjänstgöring ingår c:a en helg/månad.

Som medicinsk vårdadministratör arbetar du i ett mycket trevligt gäng i nära samarbete med vårdpersonal och läkare. Arbetet är självständigt, varierande med mycket egenansvar.

Huvudsakliga arbetsuppgifter är medicinsk dokumentation, diagnosklassificering, remisshantering, posthantering, bemanning av kassan och övriga administrativa arbetsuppgifter. Vi erbjuder även distansarbete några tillfällen per månad.

Vi utvecklar enheten kontinuerligt och planerar för utökad samverkan med vårdpersonal för att stötta dem, bl a som larmsekreterare på våra akutrum. Som medicinsk vårdadministratör ingår du även i klinikens katastrofplan och har då en given roll i registreringsfunktionen.

Som medicinsk vårdadministratör hos oss erhåller du, utöver avtalsenlig OB, även ett förmånligt lönetillägg.

Samordnare

Gunilla Merin Pettersson

Vår verksamhet ingår som del av Universitetssjukvårdsenhet akutsjukvård (USVE akutsjukvård). Utöver verksamhetsområde akutsjukvård USÖ ingår akutmottagningarna vid Lindesbergs och Karlskogas lasarett samt den regionala ambulansverksamheten i  universitetssjukvårdsenheten. Universitetssjukvårdsenheten har ett nära samarbete med Örebro universitet.

Forskningsstrategin inom USVE akutsjukvård utgår från kompetens inom ämnet akutsjukvård, med ett uttalat patientfokus, och omfattar det akuta omhändertagandet från larmfunktionen, prehospitalt omhändertagande och handläggning på akutenhet. Akutsjukvård karaktäriseras av handläggning av akuta sjukdomstillstånd och olycksfall, i alla åldrar, under begränsad tid och med tillgängliga resurser, både i vardag och vid särskilda händelser.

Inom  universitetssjukvårdsenheten finns en bred kunskap avseende olika forskningsmetoder. Forskarna inom universitetssjukvårdsenheten driver egna projekt och medverkar i forskningssamarbeten både nationellt och internationellt.

Vidare pågår också forskning inom verksamhetsområde akutsjukvård initierat av forskare utanför akutsjukvård.

Som universitetsjukvårdsenhet lägger vi stor vikt vid forskning och utveckling och det finns goda möjligheter för dig som bedriver egen forskning, vill delta i ett forskningsprojekt eller är intresserad av att påbörja doktorandstudier.

Forskningsprojekt inom verksamhetsområde akutsjukvård

Forskningsprojekt inom verksamhetsområde ambulanssjukvård

Presentation av forskargrupp inom Akutsjukvård

Kontakt

FoUU-koordinator
Professor

Lisa Kurland

Klinisk forskning inom Region Örebro län

Region Örebro län befinner sig i en spännande fas när det gäller forskning och utveckling. Regionens forskningsstrategi lyfter fram vikten av en omfattande och högkvalitativ forskning för att kunna erbjuda medborgarna de bästa förutsättningarna för hälsa, vård och omsorg.

Läs mer på vår forskningswebb

ST-studierektor

Anja Westman

Specialistläkare

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 24 februari 2023

Läs mer om Universitetssjukhuset Örebro (USÖ)