Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Verksamhetsområde onkologi, Universitetssjukhuset Örebro (USÖ)

Verksamhetsområde onkologi bedriver högspecialiserad cancerbehandling framförallt för patienter med cancer i huvud- och halsområdet, gynekologisk cancer och prostatacancer. Den cancerbehandling vi utför är icke-kirurgiska behandlingsmetoder med cellgifter, andra specifika cancermediciner som antikroppar och moderna signalhämmande läkemedel. Inom strålbehandling utför vi både yttre strålbehandling och brachyterapi med både PDR och HDR.

strålbehandling

Verksamhetsområdet består av fyra enheter; en vårdavdelning, en mottagning för remisspatienter och patienter som går på kontroll, en behandlingsenhet för cytostatika och annan medicinsk tumörbehandling samt en strålbehandlingsavdelning med tre linjäracceleratorer.

Högspecialiserad behandling

Här ger vi högspecialiserad cancerbehandling framförallt för patienter med cancer i huvud- och halsområdet, gynekologisk cancer och prostatacancer. Det är en verksamhet som sker i nära samarbete med ett flertal andra kliniker på USÖ där behandlingsbeslut tas i multidisciplinära ronder. Behandling av patienter med gynekologisk cancer sker i samarbete med kvinnokliniken, patienter med prostatacancer i samarbete med urologiska kliniken och patienter med huvud- och halscancer sker i nära samarbete med ”Centrum för huvud- och halsonkologi”.

Centrum för huvud- halsonkologi

Tillsammans med öron-, näs- och halskliniken, plastikkirurgiska kliniken och käkkirurgiska kliniken bildat Centrum för huvud- och halsonkologi. Här finns en stor samlad kompetens och vi har ett ett tumörregister för uppföljning av resultat och biverkningar.

Till Centrum för huvud- och halsonkologi (regionorebrolan.se)

Extern strålbehandling

Vi har en modern strålbehandlingsavdelning med korta väntetider och erfarna läkare för planering av strålbehandlingen.

Brachyterapi med HDR

Brahyterapi med HDR (hög dosrat) vid prostatacancer, dels som monoterapi vid små cancrar dels som komplement till den externa strålbehandlingen, framför allt vid livmoderhalscancer. Brachyterapi med PDR (pulsad dosrat) där vi ger behandling under 3-5 dygn för huvud-halscancer, hudcancer och vid kutan metastasering.

Brachyterapi med PDR

Brachyterapi med PDR (pulsad dosrat) där vi ger behandling under 3-5 dygn för huvud-halscancer, bröstcancer postoperativt och vid kutan metastasering. Vi behandlar också analcancer samt i vissa fall gallgångscancer.

Läkemedelsbehandling

Vi utför behandling med cytostatika, antikropar och tyrosinkinashämmare, och följer den snabba utvecklingen som sker inom området.

Verksamhetschef

Kajsa Bergentz

Brachyterapi kontaktperson

Bengt Johansson

Överläkare

Cytostatikabehandling kontaktperson

Karin Johansson

Avdelningschef

Gynekologisk onkologi kontaktperson

Louise Bohr Mordhorst

Överläkare

Strålbehandling kontaktperson

Karin Lindén

Biträdande avdelningschef

Brachyterapi

Accelererad partiell bröstbestrålning (APBI)

Boostbestrålning av opererad bröstcancer

Ytapplikation vid begränsade hudmetastaser (cuirasse) samt peroperativ brachyterapi av isolerade lokala/regionala recidiv av bröstcancer

Strålbehandling av cervixcancer

Corpus uteri

Brachyterapi vid esofaguscancer

Brachyterapi som palliation av stenosering i esofagus

Brachyterapi vid gallgångscancer

Interstitiell brachyterapi med PDR vid analcancer (och perineal hudcancer, vulvacancer, uretracancer samt vaginalcancer)

Extern strålbehandling vid huvud- halscancer

HDR brachyterapi av nasofarynxcancer

Kombinationsbrachybehandling av huvud-halscancer

Monobrachybehandling av huvud-halscancer

Peroperativ brachyterapi vid inkomplett resektion av tumörrecidiv i huvud-halsområdet

HDR brachyterapi som palliation av stenosering i bronker

Kombinationsradioterapi (kombiHDR) av mellan och högrisk prostatacancer

Monobrachyterapi (monoHDR) vid lågrisk prostatacancer

Jobba hos oss!

I regionen finns bland annat tre sjukhus, 29 vårdcentraler, psykiatri och habiliteringsverksamhet där nästan 8000 personer arbetar. Universitetssjukhuset i Örebro är ett av sju sjukhus i landet som bedriver och utvecklar högspecialiserad vård. Sedan 2011 har vi läkarutbildning vilket även fört oss till en position som en etablerad aktör inom klinisk forskning i Sverige och internationellt. Läs mer på:  Jobb och utbildning 

Vi har en väletablerad och internationellt erkänd forskning inom cancerepidemiologi. Andra aktiva forskningsområden är brachyterapi, gynekologisk cancer och bröstcancer.

Forskningsprojekt vid Verksamhetsområde onkologi

Klinisk forskning inom Region Örebro län

Region Örebro län befinner sig i en spännande fas när det gäller forskning och utveckling. Regionens forskningsstrategi lyfter fram vikten av en omfattande och högkvalitativ forskning för att kunna erbjuda medborgarna de bästa förutsättningarna för hälsa, vård och omsorg.

Läs mer på vår forskningswebb

I Region Örebro län utbildar vi vårdpersonal som kan möta och förena framtidens krav på yrkeskunnande baserat på teoretisk kunskap, forskningsanknytning och praktiskt handlag.

Utbildningstjänster (regionorebrolan.se)

Kurser och kompetensutveckling för yrkesverksamma

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 9 februari 2022