Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Hornhinnebanken USÖ

På Universitetssjukhuset Örebro finns en sjukvårdsregional hornhinnebank som ska säkerställa sjukvårdsregionens tillgång till hornhinnor för transplantation. Det är en av sex hornhinnebanker i Sverige och erhåller tillvaratagna ögonvävnader från sju sjukhus i sjukvårdsregionen.

Hornhinna visas i förstoring

Bild från Margareta Claesson Armitage, MD, PhD, via Svenska Cornearegistret.

Hornhinnebank

I huvudsak är det till ögonoperation på Universitetssjukhuset i Örebro som hornhinnebanken levererar hornhinnor för transplantation. Men beställningar kan även göras från andra ögonavdelningar runt om i Sverige i mån av tillgång. 

Hornhinnebanken färdigställer även DMEK och DSAEK transplantat som levereras direkt till ögonoperation vid Universitetssjukhuset i Örebro och utöver det gör vi även tillvaratagande och beredning av amnion, sklera och autologa serumdroppar.

 

Telefonnummer

019-602 24 18

E-post

hornhinnebank@regionorebrolan.se

Fax

019-602 33 22

Besöksadress

Universitetssjukhuset Örebro, Södra Grev Rosengatan 18 B, Entré M, hiss M2, vån 1. Hornhinnebanken utredning Fredsgatan 27 B

Telefonnummer

019-602 45 81

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 11 november 2021

Läs mer om Universitetssjukhuset Örebro (USÖ)