Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Ortopedteknik

På Ortopedteknik tillverkar och individanpassar vi ortopedtekniska hjälpmedel. Våra hjälpmedel är proteser, ortoser och skor.

Det underlättar om remisserna vi får är rätt ifyllda. Ange:

  • remittentens namn och remitterande klinik.
  • om patienten är inneliggande eller ska kallas från hemadressen.
  • telefonnummer till avdelningen (om patienten är inneliggande) och till patienten.
  • diagnos och diagnoskod.
  • patientens aktuella funktion och problem.
  • målsättning och syfte med det ortopedtekniska hjälpmedlet.
  • eventuellt förslag på hjälpmedel.
  • tolkbehov - för att ett patientbesök hos Ortopedteknik ska kunna genomföras på ett patientsäkert sätt ber vi er notera eventuella tolkbehov på remissen.
  • övrig information som kan vara viktig för förskrivaren och som kan påverka behandlingen eller prioriteringen.

Postadress

Ortopedteknik
Universitetssjukhuset Örebro
701 85 Örebro

Kriterier för skoinlägg

Som ett led i att kunna erbjuda vård inom rimlig tid till patienter med stort behov av ortopedteknisk specialkompetens finns det kriterier för vem som kan få skoinlägg utprovade hos Ortopedteknik.

Se information om kriterier för skoinlägg:

Kriterier för knäortos

Ortopedteknik har mottagningar i Örebro, Karlskoga och Lindesberg. I Örebro finns också Dysmeli- och armprotesenheten, samt mottagning för bröstprotes, armstrumpor och gördlar.

Jobba hos oss!

I regionen finns bland annat tre sjukhus, 29 vårdcentraler, psykiatri och habiliteringsverksamhet där nästan 8000 personer arbetar. Universitetssjukhuset i Örebro är ett av sju sjukhus i landet som bedriver och utvecklar högspecialiserad vård. Sedan 2011 har vi läkarutbildning vilket även fört oss till en position som en etablerad aktör inom klinisk forskning i Sverige och internationellt. Läs mer på:  Jobb och utbildning 

Verksamhetschef

Per Axelsson

Klinisk forskning inom Region Örebro län

Region Örebro län befinner sig i en spännande fas när det gäller forskning och utveckling. Regionens forskningsstrategi lyfter fram vikten av en omfattande och högkvalitativ forskning för att kunna erbjuda medborgarna de bästa förutsättningarna för hälsa, vård och omsorg.

Läs mer på vår forskningswebb

I Region Örebro län utbildar vi vårdpersonal som kan möta och förena framtidens krav på yrkeskunnande baserat på teoretisk kunskap, forskningsanknytning och praktiskt handlag.

Utbildningstjänster (regionorebrolan.se)

Kurser och kompetensutveckling för yrkesverksamma

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 8 september 2023