Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Verksamhetsområde fysioterapi

Inom verksamhetsområde (VO) fysioterapi arbetar fysioterapeuter/sjukgymnaster och undersköterskor. Vi ansvarar för rehabilitering för dig som vårdas och behandlas på de flesta av sjukhusets avdelningar och mottagningar. Vår personal är specialiserad inom olika områden och arbetar både på vårdavdelningarna och med öppen specialiserad vård. Remiss från läkare på sjukhuset behövs för att få komma till oss.

Kvinna på testcykel och fysioterapeut som står bredvid

Vi har verksamhet i både L- och M-huset på Universitetssjukhuset i Örebro. Här tar vi emot fysioterapipatienter emot inom reumatologi, onkologi, medicin och neurologi. Vi finns även i L-huset för fysioterapipatienter inom ortopedi, kirurgi, kvinnors hälsa och från hjärtsektionen samt för lungpatienter på lungmottagningen.

Verksamhetschef

Anette Forsberg

Studentansvarig fysioterapistudenter

Yvonne Franzén

Jobba hos oss!

I regionen finns bland annat tre sjukhus, 29 vårdcentraler, psykiatri och habiliteringsverksamhet där nästan 8000 personer arbetar. Universitetssjukhuset i Örebro är ett av sju sjukhus i landet som bedriver och utvecklar högspecialiserad vård. Sedan 2011 har vi läkarutbildning vilket även fört oss till en position som en etablerad aktör inom klinisk forskning i Sverige och internationellt. Läs mer på:  Jobb och utbildning 

Klinisk forskning inom Region Örebro län

Region Örebro län befinner sig i en spännande fas när det gäller forskning och utveckling. Regionens forskningsstrategi lyfter fram vikten av en omfattande och högkvalitativ forskning för att kunna erbjuda medborgarna de bästa förutsättningarna för hälsa, vård och omsorg.

Läs mer på vår forskningswebb

I Region Örebro län utbildar vi vårdpersonal som kan möta och förena framtidens krav på yrkeskunnande baserat på teoretisk kunskap, forskningsanknytning och praktiskt handlag.

Utbildningstjänster (regionorebrolan.se)

Kurser och kompetensutveckling för yrkesverksamma

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 3 maj 2022