Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Allmänpsykiatrisk öppenvård

Utveckling, individanpassad vård, tillgänglighet, gott bemötande, samverkan, etik, kvalitet och säkerhet är viktiga delar i den psykiatriska vården. Inom allmänpsykiatrin jobbar vi utifrån ett helhetsperspektiv vilket innebär att vi utöver behandlingsinsatser för våra patienter genomför olika former av utbildningar för patienter och närstående. Våra mottagningar jobbar för att utveckla sitt vårdutbud där digitala tjänster och utbildningar, hälsofrämjande insatser, rehabilitering och mobila team är några delar.

Våra öppenvårdsmottagningar finns i Hallsberg, Karlskoga, Lindesberg samt i Örebro. Specialiserade mottagningar för elbehandling, rTMS, affektiva tillstånd, dövpsykiatri och könsdysfori finns i Örebro.

Utredning och behandling

Innan en behandling påbörjas gör vi en utredning. Utredningen ger oss ett underlag för vilken eller vilka behandlingsmetoder som är lämpliga i varje enskilt fall. Vi jobbar med ett antal olika behandlingsformer:

  • Samtalsbehandling: Vi arbetar med olika typer av samtalsbehandlingar. Det kan vara problemformulerande, motiverande eller pedagogiska samtal utifrån behov.
  • Psykologisk behandling: Vi jobbar med olika metoder där vissa lägger fokus på tankar eller känslor medan andra metoder fokuserar på beteenden.
  • Läkemedel: Läkemedel kan vara ett bra stöd när man mår dåligt. Läkemedlet botar vanligtvis inte men det kan ta bort eller lindra symtom.
  • Rehabilitering: Ibland behöver man träna upp förmågor som blivit försämrade under en sjukdomsperiod. Det kan även handla om att hitta sätt att minska oroskänslor, hantera besvär vid sömnsvårigheter eller att träna upp sin förmåga att hantera stress.

Utveckling

Utvecklingsarbeten pågår både gemensamt inom hela psykiatrin i Region Örebro län, inom vår klinik och lokalt ute på våra olika mottagningar. För oss är det viktigt att hela tiden jobba med att förbättra och utveckla olika delar i verksamheten. För tillfället har vi ett extra fokus på att utöka utbudet av digitala tjänster och hälsofrämjande insatser.  

Samverkan inom vården

Samverkan är en naturlig del i psykiatriska verksamheter. Allmänpsykiatrin har en nära samverkan med psykiatrins akutmottagning och den psykiatriska heldygnsvården samt med vårdcentraler och andra verksamheter inom hälso- och sjukvården så väl som med närstående, brukarorganisationer och andra aktörer i samhället.  

Kontakt för samverkanspartners

Affektivmottagningen & Allmänpsykiatrisk öppenvård Örebro

019-602 06 96, tidbokning måndag-fredag 07.00-09.00

Allmänpsykiatrisk öppenvård Lindesberg

Fax: 0581-852 67

Allmänpsykiatrisk öppenvård Hallsberg

Fax: 0582-880 74

 

Åsa Kindahl

Verksamhetschef

Maria Ruthgård

Läkarchef allmänpsykiatrisk öppenvård

Övergripande studierektor ST-läkare psykiatri

Athanasios Tournavitis

Överläkare beroendecentrum

Övergripande studierektor AT-läkare psykiatri

Rebecka Runnamo

VFU kontakt sjuksköterskor psykiatri

Oscar Perdsjö

Psykiatrisjuksköterska

Övergripande studierektor PTP-psykologer

Maria Fjällhed

Psykolog, studierektor

Jobba hos oss!

I regionen finns bland annat tre sjukhus, 29 vårdcentraler, psykiatri och habiliteringsverksamhet där nästan 8000 personer arbetar. Universitetssjukhuset i Örebro är ett av sju sjukhus i landet som bedriver och utvecklar högspecialiserad vård. Sedan 2011 har vi läkarutbildning vilket även fört oss till en position som en etablerad aktör inom klinisk forskning i Sverige och internationellt. Läs mer på:  Jobb och utbildning 

I Region Örebro län utbildar vi vårdpersonal som kan möta och förena framtidens krav på yrkeskunnande baserat på teoretisk kunskap, forskningsanknytning och praktiskt handlag.

Utbildningstjänster (regionorebrolan.se)

Kurser och kompetensutveckling för yrkesverksamma

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 8 januari 2021