Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Beroendecentrum

På Beroendecentrum hjälper vi personer som har ett missbruk eller beroende av alkohol eller droger och som samtidigt mår psykiskt dåligt. Vi tar emot personer från 13 år och uppåt.

Provtagning på beroendecentrum

Beroendecentrum bildades som klinik 1999 med huvudsyftet att samla regionens resurser för specialiserad beroendevård. Insatserna sker i nära samarbete med primärvård, allmänpsykiatri, försäkringskassa, kriminalvård och socialtjänst.

Över åren har klinikens uppdrag kompletterats med ett antal regionövergripande uppdrag som till exempel en körkortsmottagning med handläggning av trafikmedicinska ärenden där alkohol eller droger är grund för lämplighetsprövningen för innehav av körkortstillstånd, Maria ungdom, LARO-behandling, mottagning för läkemedelsberoende samt en verksamhet för trafiksäkerhet: samverkan mot alkohol och droger i trafiken, SMADIT. 

SMADIT - samverkan mot alkohol och droger i trafiken

Den som ertappas av polis för rattfylleri, drograttfylleri, ringa narkotikabrott och/eller dopningsbrott erbjuds i direkt anslutning till polisförhöret ett motiverande samtal med personal från beroendecentrum. Samtalet kan ske i ett särskilt polisrum, förlagd i anslutning till beroendecentrums vårdavdelning på USÖ i Örebro. Under det motiverande samtalet lämnas erbjudande om fortsatta insatser via socialtjänst, frivård eller beroendecentrum.

Syftet med SMADIT är att minska antalet påverkade förare på vägarna och att ge möjlighet för den som rapporterats för rattfylleri, ringa narkotikabrott, drograttfylleri och dopningsbrott att ta itu med sitt beroende. En önskad följd är bättre livskvalitet, minskade vårdkostnader och andra samhällskostnader.

I arbetet med SMADIT samverkar vi med: polis, kommuner, Region Örebro län, Transportstyrelsen, kriminalvården, frivården samt med Länsstyrelsen.

Den som har fått ett vårderbjudande enligt SMADIT kan kontakta beroendecentrums öppenvårdsmottagning.

Studiebesök och konferenser

Vi välkomnar studiebesök från olika verksamheter samt är aktiva i deltagande i regionala och lokala konferenser för att på plats berätta om hur vi arbetar med beroendevård i Region Örebro län. 

Aktiv brukarsamverkan

Beroendecentrum har en lång tradition i att samverka med brukarrepresentanter. Brukarrådet utgör genom sitt arbetssätt och sin funktion en medborgarnas förlängda arm in i verksamheten. Brukarrådet är ett viktigt kvalitetssäkringsinstrument för att bevaka och mäta hur pass väl verksamheten har framgång i att erbjuda en kvalitativt, god och säker vård.

Lise Bergman Nordgren

TF verksamhetschef

Lotta Molin

Chefssekreterare

Använd faxnummer 019-602 26 18 för att nå nedanstående mottagningar:

  • Allmänmottagning Beroendecentrum Örebro
  • Kajsamottagning Beroendecentrum Örebro
  • Körkortsmottagning Beroendecentrum Örebro
  • Neuropsykiatrisk mottagning Beroendecentrum
  • Psykolog- och psykoterapimottagning Beroendecentrum Örebro

 

Använd faxnummer 019-602 05 11 för att nå nedanstående mottagningar:

  • LAROmottagning Beroendecentrum Örebro

 

Använd faxnummer 019-602 05 02 för att nå nedanstående mottagningar:

  • Psykiatrisk avdelning Beroendecentrum
  • Tillnyktringsenhet Beroendecentrum Örebro

 

Använd faxnummer 019-602 97 44 för att nå nedanstående mottagning:

  • Maria ungdom Beroendecentrum Örebro

Övergripande studierektor ST-läkare psykiatri

Athanasios Tournavitis

Överläkare beroendecentrum

Övergripande studierektor AT-läkare psykiatri

Rebecka Runnamo

VFU kontakt sjuksköterskor psykiatri

Oscar Perdsjö

Psykiatrisjuksköterska

Övergripande studierektor PTP-psykologer

Maria Fjällhed

Psykolog, studierektor

Heldygnsvård

Kontakta oss för information om tillgängliga vårdplatser. 

Lise Bergman Nordgren

TF verksamhetschef

Jobba hos oss!

I regionen finns bland annat tre sjukhus, 29 vårdcentraler, psykiatri och habiliteringsverksamhet där nästan 8000 personer arbetar. Universitetssjukhuset i Örebro är ett av sju sjukhus i landet som bedriver och utvecklar högspecialiserad vård. Sedan 2011 har vi läkarutbildning vilket även fört oss till en position som en etablerad aktör inom klinisk forskning i Sverige och internationellt. Läs mer på:  Jobb och utbildning 

Klinisk forskning inom Region Örebro län

Region Örebro län befinner sig i en spännande fas när det gäller forskning och utveckling. Regionens forskningsstrategi lyfter fram vikten av en omfattande och högkvalitativ forskning för att kunna erbjuda medborgarna de bästa förutsättningarna för hälsa, vård och omsorg.

Läs mer på vår forskningswebb

I Region Örebro län utbildar vi vårdpersonal som kan möta och förena framtidens krav på yrkeskunnande baserat på teoretisk kunskap, forskningsanknytning och praktiskt handlag.

Utbildningstjänster (regionorebrolan.se)

Kurser och kompetensutveckling för yrkesverksamma

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 23 september 2021